Ogólnopolska akcja sprzątania lasu. Andrzej Duda: „sprzątaMY”, bo miło jest pójść do lasu, w którym nie ma śmieci

Artykuł
Prezydent podczas akcji „sprzątaMY”
Fot. PAP/Paweł Supernak

Para prezydencka wzięła udział w akcji „sprzątaMY” w Nadleśnictwie Jabłonna w poniedziałek. Akcja ma na celu promowanie dbania o czystość środowiska przyrodniczego i ma związek z ogólnoświatową akcją „Clean up the world”.

Akcja została zainicjowana przez Parę Prezydencką 20 września 2019 r. Była organizowana przez KPRP i Lasy Państwowe. Para Prezydencka wraz z uczniami, harcerzami, członkami Ligi Ochrony Przyrody, żołnierzami WOT oraz leśnikami posprzątała fragment Puszczy Białej.

- Sprzątamy, bo miło jest pójść do lasu, w którym nie ma śmieci; leżące butelki mogą doprowadzić nawet do pożaru. Cała rzecz w tym, żeby ten śmieć podnieść po sobie i po innych – powiedział Andrzej Duda.

Nie zostawiajmy w lesie nic po sobie

- Lasy będą czyste, gdy będziemy pilnować, aby nic po nas nie zostało, gdy będziemy w lesie. Pamiętajmy o tym, że kiedy idziemy do lasu, to postarajmy się go zostawić w takim przynajmniej stanie, w jakim go zastaliśmy. Chcielibyśmy, aby młodzież się zaangażowała w akcję – podkreślił prezydent.

Jak przypomniała Agata Kornhauser-Duda, każdego roku z lasów jest wywożonych 160 tys. m sześć. śmieci. Operacja ta kosztuje 20 mln zł.

Potrzebujemy więcej lasów

Prezydent zaznaczył, że akcja „sprzątaMY” jest komplementarna z akcją „sadziMY”. „Sadzimy, bo potrzebujemy nowych lasów, ponieważ lasy pomagają na chronić klimat, chronić powietrze, ale również chcemy w nich wypoczywać” - podkreślił Andrzej Duda.

Akcja obejmuje wszystkie nadleśnictwa w Polsce. Jej celem jest dbałość o czystość środowiska przyrodniczego — jednego z kluczowych elementów ważnych dla zachowania we właściwym stanie gatunków i siedlisk przyrodniczych. Porzucone śmieci temu nie sprzyjają, stanowiąc m.in. zagrożenie dla zwierząt.

Akcja ma wymiar edukacyjny

Podejmowanie takich inicjatyw, jak akcja „sprzątaMY”, powoduje, że mamy realny wpływ na nasze otoczenie, a swoim zaangażowaniem możemy zachęcić innych do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z przyrody. Akcja ma wymiar edukacyjny, promując działania mające na celu ochronę środowiska, właściwe segregowanie odpadów i zrównoważoną gospodarkę odpadami, ale także budowanie świadomości współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Akcja „sprzątaMY” jest elementem działań związanych ze sprzątaniem świata, częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 r.

Źródło: Facebook/Kancelaria Prezydenta

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy