Od dzisiaj wyższa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego. Wiemy o ile!

portal tvrepublika.pl 03-06-2023, 12:00
Artykuł
canva.com

Od dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zwrocie akcyzy od paliwa rolniczego. Nowe przepisy mówią, że rolnicy mogą otrzymać zwrot do 2 zł za litr.

Uchwalona 9 maja nowelizacja ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego, przewiduje m.in. objęcie zwrotami akcyzy producentów świń, owiec, kóz i koni oraz podniesienie zwrotu do 2 zł za litr. Dotyczyć to będzie tych producentów, którym równocześnie przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych.

Zgodnie z tą ustawą dla producentów świń limit kwoty zwrotu podatku wylicza się jako czterokrotność stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, wynoszącej w 2023 r. 1,20 zł oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku producentów owiec, kóz i koni limit kwoty zwrotu to 40-krotność stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego w 2023 r. - 1,20 zł oraz średniej rocznej liczby tzw. dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dodatkowo ustawa przewiduje, że dla wniosków o zwrot akcyzy, złożonych od 1 do 31 sierpnia, stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł, natomiast producenci rolni mają otrzymać jeszcze dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł.

Rozwiązania przewidziane przez ustawę mają w latach 2023-2032 kosztować budżet 1,11 mld zł, z tego w 2023 r. - 616 mln zł.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy