Obowiązkowe lekcje religii lub etyki. Biskupi przypomnieli swoje stanowisko

Artykuł
Biskupi są zgodni co do konieczności podejmowania wyboru między religią a etyką
Fot. Canva

– Biskupi zgodnie stoją na stanowisku, że należy wprowadzić obowiązek, aby każdy uczeń uczestniczył w lejcach religii bądź etyki – powiedział KAI przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Wojciech Osial.

Ankiety na ten temat wysłane do biskupów i Wydziałów Katechetycznych poszczególnych Kurii diecezjalnych pozwoliły nakreślić kierunki rozwoju katechezy w Polsce. – Biskupi są zgodni co do konieczności podejmowania starań o wprowadzenie obowiązkowego wyboru pomiędzy religią bądź etyką. Ale oczywiście uczeń mógłby też wybrać zarówno religię jak i etykę. Chodzi o to, żeby nie było dotychczas funkcjonującego zapisu, który mówi, że uczeń może nie wybrać żadnego z tych przedmiotów. Staramy się o to, aby nie było dotychczasowej możliwości rezygnacji zarówno z religii jak i etyki – powiedział przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

– Ponadto biskupi podtrzymują dotychczasowy model, gdzie mamy dwie lekcje tygodniowo religii w szkole i katechezę przy parafii. Katecheza to przygotowanie do sakramentów, szczególnie przed Pierwszą Komunią świętą i przed bierzmowaniem. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa czy też przygotowanie rodziców przed chrztem ich dziecka jest też formą katechezy – mówił bp Wojciech Osial.

Źródło: niedziela.pl/KAI

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy