Nowa Kaplica św. Jana Pawła II na Jasnej Górze

Artykuł
Kaplica św. Jana Pawła II znajduje się pomiędzy Wieczernikiem a Kaplicą Sakramentu Pokuty
Fot. pixabay.com/ libellule789

Nową Kaplicę św. Jana Pawła II poświęcono w niedzielę w sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze w Częstochowie – miejscu szczególnym dla papieża-Polaka. Znajduje się w niej m.in. relikwiarz z jego krwią.

Prosimy, aby to miejsce było odnajdywaniem duchowej drogi Jana Pawła II, zawierzenia Bożej Matce, Maryi modlił się podczas mszy świętej poprzedzającej poświęcenie kaplicy generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski, cytowany przez biuro prasowe sanktuarium.

Ojciec Chrapkowski zauważył, że mija kolejny papieski październik, a dokonująca się zmiana pokoleniowa powoduje, że Jan Paweł II (1920-2005) staje się powoli papieżem z odległej przeszłości. To dlatego dzisiaj na Jasnej Górze poświęcamy kaplicę jemu dedykowaną zaznaczył, podkreślając, że "nie chodzi o zewnętrzne mury, ale o to, byśmy wraz z nim odkrywali Boga”.

Papieskie słowa zawierzenia Totus Tuus tak mocno wybrzmiewają tu, przed obliczem jasnogórskiej Maryi. Te słowa były nie tylko programem całego jego życia, ale był to jego sposób na życie powiedział o. Chrapkowski. Przypomniał, że pielgrzymowanie Jana Pawła II na Jasną Górę, naznaczone było "wielkimi treściami, które zawsze dotykały rozmaitego zniewolenia: politycznego, moralnego, duchowego, jak i spraw wolności, którą w pełni odzyskujemy tylko w Jezusie Chrystusie”.

Niech ta nowa przestrzeń modlitwy – Kaplica św. Jana Pawła II – będzie przestrzenią wolności. Miejscem, gdzie odnajdziemy na nowo pełną wolność Dzieci Bożych podsumował generał zakonu paulinów.

Kaplica św. Jana Pawła II znajduje się pomiędzy Wieczernikiem a Kaplicą Sakramentu Pokuty. Zdaniem przeora Jasnej Góry o. Samuela Pacholskiego, ta lokalizacja dobrze wpisuje się w to, co św. Jan Paweł II mówił o Jasnej Górze – że to konfesjonał i ołtarz narodu, bo zadaniem każdego sanktuarium – a zwłaszcza tego o zasięgu międzynarodowym – jest tworzenie warunków do nawrócenia i przemiany życia.

Pragniemy, by to dziedzictwo Jana Pawła II, jego nauczanie nigdy nie zostało zapomniane, bądź pomniejszonea – powiedział przeor Pacholski. Wyraził nadzieję, że pamiątki związane z osobą Jana Pawła II zgromadzone na Jasnej Górze przyczynią się do utrwalania tej pamięci i szerokiej recepcji papieskiego nauczania.

Jan Paweł II jest dla mnie papieżem, który bardzo dotknął mojego życia i życia naszej ojczyzny. Dla Węgrów pozostanie ciągle mocnym znakiem Bożego działania. Jeżeli zaczniemy wprowadzać w życie jego nauczanie, zbliżymy się do Matki Najświętszej i samego Boga” – powiedział Dabróka Lászlo. Według założeń kaplica ma służyć m.in. pielgrzymom z zagranicy – będą mogli celebrować tam msze w swoich narodowych językach.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy