Nieznana historia polskich policjantów w czasie okupacji. W Rzeszowie otwarto wystawę

Artykuł
Ekspozycja w Rzeszowie
Fot. podkarpacka.policja.gov.pl

Wystawa przypominająca o nieznanej szerzej historii policyjnych struktur w czasach niemieckiej okupacji została otwarta w Rzeszowie w poniedziałek – poinformowała podkarpacka policja. Ekspozycja pod nazwą „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” została przygotowana przez Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Archiwum Akt Nowych.

Wystawę po raz pierwszy zaprezentowano ją w Warszawie, w sierpniu ubiegłego roku. Od tamtej pory, ekspozycja prezentowana jest w kolejnych miastach w kraju.

Celem wystawy poświęconej Państwowemu Korpusowi Bezpieczeństwa, polskiej konspiracyjnej formacji policyjnej Delegatury Rządu na Kraj, działającej w latach 1940 - 1944, jest przypomnienie nieznanej historii instytucji, która odegrała ważną rolę w tragicznych latach niemieckiej okupacji.

Wystawa ma pokazać rzeczywisty obraz Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa

Ideą wystawy jest ukazanie rzeczywistego obrazu służby funkcjonariuszy Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, w tym i tych służących przymusowo w Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, którzy z narażeniem życia prowadzili szereg działań infiltrujących niemiecki aparat bezpieczeństwa na okupowanych ziemiach polskich.

Ekspozycja ukazuje zaangażowanie funkcjonariuszy PKB w bezpośrednią i pośrednią walkę z okupantem, w tym przedstawia wyjątkową rolę tej formacji w obszarze zdobywania i gromadzenia cennych informacji niezbędnych do rozpracowywania wroga, oceny jego morale czy przeciwdziałania jego polityce eksterminacyjnej, czyli ostrzegania i ukrywania osób zagrożonych aresztowaniem, wysyłką na przymusowe roboty do III Rzeszy, etc.

W poniedziałek wystawę plenerową otwarto w centrum Rzeszowa, na terenie Ogrodów Bernardyńskich. Gospodarzem uroczystości był insp. Dariusz Matusiak Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, który w swoim wystąpieniu przybliżył historię powstania i funkcjonowania Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Wspomniał o jego strukturach i zadaniach. Mówił o ogromnym ryzyku funkcjonariuszy działających w konspiracji i o cenie, jaką wielu z nich przyszło za to zapłacić. Komendant podkreślił, że to na nas, współczesnych funkcjonariuszach ciąży obowiązek poznawania i kultywowania pamięci o bohaterskich funkcjonariuszach, naszych poprzednikach.

Na tablicach przedstawiono wiele dokumentów

Wśród gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych: dr Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Jerzy Borcz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Kruczek — Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Jolanta Kaźmierczak wiceprezydent Rzeszowa.

Komendę Główną Policji reprezentował podinsp. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Edukacji Historycznej — Muzeum Policji KGP.
Podczas tej uroczystości dr Piotr Szopa Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie przybliżył historię powstania i działalności Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa na Podkarpaciu. Przedstawił sylwetki funkcjonariuszy i komendantów, którzy w Rzeszowie i jego okolicach działali w strukturach Państwa Podziemnego. Mówił o tragicznych losach wielu zasłużonych, dla których koniec wojny nie oznaczał końca represji.

Na tablicach zaprezentowano wiele archiwalnych dokumentów z tamtych czasów, mi.in. raporty, protokoły i spisy. Możliwość zapoznania się z nimi była ciekawym doświadczeniem dla uczniów klasy policyjnej z Zespołu Szkół w Tyczynie, którzy pod opieką swoich nauczycieli już od wielu lat odkrywają historię Polskiej Policji.

Podczas inauguracji, obecna była kadra kierownicza podkarpackiej Policji, komendanci i naczelnicy.

Źródło: podkarpacka.policja.gov.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy