Niewiarygodne głosowanie w Senacie. Koalicja Obywatelska chce rozbrojenia polskiej armii

Artykuł
Karabinki MSBS GROT
flickr.com/MinisterstwoObronyNarodowej

Na czwartkowym posiedzeniu Senat zadecydował o odrzuceniu w całości nowelizacji ustawy o rezerwach strategicznych. Celem noweli jest rozszerzenie katalogu tych rezerw m.in. o broń, amunicję czy wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Taka decyzja oznacza, że w przypadku konfliktu zbrojnego Wojsko Polskie nie będzie mogło liczyć na dodatkowe doposażenie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Na wtorkowym posiedzeniu senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wydała negatywną opinię dot. ustawy o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych. W czwartek wieczorem nad wnioskiem Komisji o odrzucenie ustawy pochylił się Senat.

Finalnie na sali plenarnej za odrzuceniem ustawy głosowało 51 senatorów związanych Platformą Obywatelską oraz jej przystawkami, a przeciw było 46 senatorów z Klubu Parlamentarnego Prawo I Sprawiedliwość. Senator Porozumienia Jarosława Gowina wstrzymał się od głosu.

Wniosek o odrzucenie ustawy w całości złożył senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld.

Zastępca szefa KPRM Izabela Antos wskazywała, że proponowane przepisy nie przewidują przejęcia kompetencji od innych instytucji. „To nie jest też przejęcie asortymentu z innych właściwych agencji, tylko to jest wprowadzenie dodatkowych możliwości dla RARS do nabywania koncesjonowanego sprzętu” - podkreśliła.

„Dzięki temu, że RARS będzie miała możliwość zakupienia i utworzenia rezerwy z takiego asortymentu, będziemy mieli możliwość szybkiego reagowania i wyposażania właściwych służb w niezbędny w danym momencie dla nich sprzęt” - powiedziała Antos. Nie jest też tak, dodała, że premier „dowolnie dysponuje rezerwami”. Wskazała ponadto, że asortyment jest wydawany na wniosek uprawnionych podmiotów tak jak w przypadku rezerw medycznych. Zaznaczyła też, że projekt tej ustawy został opracowany w porozumieniu z MON i MSWiA.

Nowelizacja ustawy o rezerwach strategicznych i niektórych innych ustawach została uchwalona 13 stycznia. Wnioskodawcą projektu w imieniu rządu jest szef KPRM Michał Dworczyk. Nowela pozwoli na bardziej efektywne zabezpieczenie państwa na wypadek powstawania zagrożeń, w szczególności o charakterze hybrydowym.

Rozszerzy ona katalog rezerw strategicznych o dodatkowy asortyment - broń, amunicję, materiały wybuchowe, ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. RARS przechowuje rezerwy w magazynach, ale może też na podstawie umowy oddać je na przechowanie np. przedsiębiorcy czy organowi administracji. W związku z tym w noweli określono warunki, jakie dany podmiot będzie musiał spełniać do przechowywania nowego rodzaju rezerw.

Zgodnie z przebiegiem prac legislacyjnych dokument wróci do Sejmu, gdzie już w przyszłym tygodniu posłowie pochylą się nad wetem senackim.

Źródło: infosecurity24.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy