Niedziela Biblijna. Abp Jędraszewski: W tym trudnym czasie - w Piśmie Świętym należy szukać wewnętrznej równowagi

Artykuł

W Kościele w Polsce świętowana jest dziś Niedziela Biblijna, z którą związane jest - odbywające się po raz czwarty - Narodowe Czytanie Pisma Świętego. - W tych trudnych dla nas wszystkich czasach otwiera się jeszcze większa niż dotychczas możliwość, a nawet konieczność, aby czytać – zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo – Pismo Święte i właśnie w nim szukać i odnajdywać dla siebie duchową inspirację i wewnętrzną równowagę - mówił dziś abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Abp Jędraszewski celebrował dzisiaj mszę świętą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W centrum refleksji swojej homilii metropolita krakowski postawił Pismo Święte „jako podstawowe źródło naszej wiary i nadziei, które dogłębnie przemienia ludzkie serca”.

Abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że potęga i moc Bożego Słowa opisane są w czytaniach mszalnych, gdzie przywoływana jest historia uczniów zdążających do Emaus, którzy początkowo nie rozpoznali Zmartwychwstałego Chrystusa, ale z wielką uwagą słuchali Jego nauki o Mesjaszu Pańskim zawartej w Pismach.

– Historia uczniów zdążających do Emaus, a także same początki Kościoła dobitnie wskazują na to, że Pismo Święte zawiera w sobie niezwyciężalną moc prawdy, odnoszącej się do Boga i Jego zbawczej miłości do świata

– mówił arcybiskup, cytowany w komunikacie Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej.

Dodawał, że ta „moc prawdy daje nam też siłę nadziei”, zwłaszcza w sytuacjach niepewności, lęków i obaw odnoszących się zarówno do naszej teraźniejszości czy przyszłości, również tej ostatecznej.

Metropolita krakowski zaznaczył, że pandemia radykalnie zmieniła naszą codzienność – większość z nas ciągle nie może w zwyczajny sposób uczestniczyć w Eucharystii.

– Jednakże w tych tak trudnych dla nas wszystkich czasach otwiera się równocześnie jeszcze większa niż dotychczas możliwość, a nawet konieczność, aby czytać – zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo – Pismo Święte i właśnie w nim szukać i odnajdywać dla siebie duchową inspirację i wewnętrzną równowagę

– mówił abp Jędraszewski, podkreślając za św. Piotrem, że w Piśmie Świętym znajdują się „słowa życia wiecznego”.

Źródło: niezależna.pl, Twitter

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy