Nauczanie Prymasa Tysiąclecia wciąż aktualne. „Państwo nie może być ateistyczne"

Artykuł
Żądał zaprzestania agitacji ateistycznej i zapewnienia wolności myśli i religii
Fot. Twitter.com/@maciej_b11

Kard. Stefan Wyszyński uczył, że jedności w ojczyźnie nie zapewni władza, wojsko, czy organizacje społeczne. Nie zagwarantują jej także oczekiwane zdobycze ekonomiczne.

 Jego zdaniem mocą narodu polskiego jest duch chrześcijański przenikający ludzkie serca i sumienia. Dlatego żądał zaprzestania agitacji ateistycznej i zapewnienia wolności myśli i religii dla wszystkich Polaków.

- Państwo nie może być ateistyczne, bo do państwa nie należy regulowanie spraw religii, przekonań i ludzkich sumień. Dlatego też oczekujemy, że władze przestaną faworyzować i finansować propagandę ateistyczną, że zgodnie z zobowiązaniami, które są zawarte w konstytucji i dokumentach publicznych, pozostawiona będzie całkowita wolność i pełny szacunek dla przekonań religijnych – apelował Prymas Tysiąclecia.

 

Źródło: vaticannews.va

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy