NBP wypuści na rynek nową 5-złotówkę. Wiemy, kiedy moneta pojawi się w obiegu

Artykuł
NBP

W czwartek na rynku pojawi się nowa moneta okolicznościowa o nominale 5 zł z serii „Odkryj Polskę” – „Klasztor pobenedyktyński na Świętym Krzyżu”, poinformował Narodowy Bank Polski. Moneta zostanie wyemitowana w nakładzie do 1 000 000 sztuk i będzie można ją zamienić według wartości nominalnej we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP.

Powstanie pobenedyktyńskiego klasztoru na Świętym Krzyżu – położonego we wschodniej części Łysogór, najwyższego pasma Gór Świętokrzyskich – historycy datują na pierwszą połowę XII w., (czasy księcia Bolesława Krzywoustego). Dzięki relikwiom Drzewa Krzyża Świętego miejsce stało się najważniejszym sanktuarium na ziemiach polskich, a także celem pielgrzymek zarówno polskich władców, jak i prostego ludu.

"Łysogórskie opactwo przez wieki krzewiło kulturę duchową i intelektualną, szczycąc się jedną z najwspanialszych w Polsce bibliotek. W przechowywanym w niej XV-wiecznym kodeksie odkryto słynne „Kazania świętokrzyskie”, najstarszy zabytek piśmiennictwa polskiego. Świętokrzyscy benedyktyni prowadzili ożywioną działalność duszpasterską, rozwijali szkolnictwo, zajmowali się ziołolecznictwem", czytamy w komunikacie NBP.

Na rewersie monety znajduje się wizerunek klasztoru pobenedyktyńskiego na Świętym Krzyżu.

Wszystkie monety kolekcjonerskie i okolicznościowe emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ich siłę nabywczą określa umieszczony na nich nominał. Niezależnie od wysokości nominału oraz ustalonej w NBP ceny sprzedaży monety kolekcjonerskie mają swoją wartość kolekcjonerską, którą określa rynek numizmatyczny.

Źródło: NBP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy