Lubliniec na językach. Miasto ma nowy pomnik, Poczta wyemitowała znaczek [wideo]

Tomasz Domański 17-06-2022, 17:37
Artykuł
Telewizja Republika/Poczta Polska

w Lublińcu odsłonięto popiersia generała Tadeusza Rozwadowskiego - jednego z najwybitniejszych dowódców w historii Polski. – Mój dziadek był podwładnym generała i został przez niego odznaczony – wspominał redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz, który wziął udział w tym wydarzeniu. Inicjatorami przedsięwzięcia byli proboszcz miejscowej parafii wojskowej ks. mjr Przemysław Tur, Stowarzyszenie Patriotyczne im. gen. broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, wraz z pomocą Strzelców Rzeczypospolitej i Klubu Gazety Polskiej w Gliwicach.

Tadeusz Jordan Rozwadowski, to jeden z najwybitniejszych dowódców w historii Polski. W momencie odzyskiwania niepodległości był najwyższym w stopniu i doświadczeniu bojowym generałem polskim, odznaczonym najważniejszym austriackim orderem Marii Teresy za wyjątkowe zasługi wojenne. Został powołany (25.10.1918r) przez Radę Regencyjną, na szefa Sztabu Generalnego i dowódcę wojsk polskich, W ciągu dwóch tygodni - nim przekazał naczelne dowództwo Józefowi Piłsudskiemu - zorganizował Sztab Generalny oraz Ministerstwo Spraw Wojskowych. Powołał zawiązki straży granicznej, marynarki wojennej, dowództwa kawalerii i innych rodzajów wojsk. Uzyskał od cesarza  Karola zwolnienie z przysięgi wierności Austrii oddziałów polskich i spowodował zaprzysiężenie ich na wierność Polsce. Zorganizował rozbrajanie oddziałów niemieckich i tworzenie polskich.

Odsłonięcie pomnika zbiegło się w czasie z uroczystościami 750-lecia miasta. Z tej okazji Poczta Polska nakładem 2 milionów sztuk wprowadziła do obiegu znaczek z serii "Miasta polskie".
Znaczek przedstawia fragment fontanny z rzeźbą małej dziewczynki - na cześć Edyty Stein, patronki miasta. Przyszła święta - pochodząca z żydowskiej rodziny karmelitanka, mistyczka i filozof - jako mała dziewczynka bywała w Lublińcu u dziadków. W ich dawnym domu działa dziś Muzeum Pro Memoria Edith Stein. Na znaczku jest też lubliniecki kościół św. Mikołaja - najstarszy obiekt sakralny w mieście.

Skrócony zapis uroczystości z odsłonięcia pomnika gen. Tadeusza J. Rozwadowskiego do zobaczenia w oknie poniżej. Polecamy!


Źródło: Telewizja Republika/PAP/niezalezna.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy