Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich. Agata Duda: Koła tworzą cenny kapitał społeczny

Artykuł
Tematem przewodnim Konkursu były regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne
Fot. I. Smirnow/KPRP

W siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach odbył się finał Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Wyłoniono trzech laureatów, a ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w obecności Pary Prezydenckiej podczas tegorocznych Dożynek Prezydenckich. Dzisiejsze zmagania szesnastu Kół – zwycięzców etapu wojewódzkiego – obserwowała Agata Kornhauser-Duda.

W roli Pierwszej Damy Agata Kornhauser-Duda wielokrotnie spotykała się z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich. Rozmowy w Pałacu Prezydenckim i podczas wizyt w całym kraju stały się inspiracją do zainicjowania Konkursu, którego celem jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz uhonorowanie osiągnięć tysięcy pań zrzeszonych w tych organizacjach. Małżonka Prezydenta wielokrotnie podkreślała, że Koła tworzą niezwykle cenny kapitał społeczny, a ich członkinie są nie tylko liderkami lokalnych społeczności, ale stanowią też inspirację dla innych kobiet.

W ramach Konkursu wyłonione zostały najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej. Do etapu wojewódzkiego, który odbył się w formie on-line, zgłosiło się 146 Kół z całej Polski, spośród których komisja pod przewodnictwem dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej, Doradcy Prezydenta, wyłoniła 16. To one walczyły dzisiaj o miejsca na podium, gromadząc w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach wielobarwną i niepowtarzalną różnorodność polskich tradycji.

Tematem przewodnim Konkursu były regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne. aranżację stołu weselnego młodej pary z uwzględnieniem elementów lokalnego folkloru, w tym regionalnych wyrobów rękodzielniczych oraz specjały kuchni regionalnej. Pierwsza Dama rozmawiała z członkiniami Kół o ich działalności spajającej i aktywizującej lokalne społeczności, o pielęgnowaniu tradycji i podtrzymywaniu lokalnego dziedzictwa. Panie prezentowały charakterystyczne dla swojego regionu elementy tradycyjnego obrzędu weselnego jak stroje pary młodej, zwyczaje, potrawy, wyroby rękodzielnicze, przyśpiewki i żartobliwe wiersze w gwarze.

Małżonka Prezydenta podziękowała paniom za udział w konkursie oraz za przepiękne świadectwa bogactwa kulturowego i społecznej energii, którymi może szczycić się współczesna polska wieś. Wyraziła radość, że w wydarzeniu uczestniczą także młodzi ludzie świadomi znaczenia kulturowego swojego regionu. Pierwszej Damie towarzyszył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, minister Adam Kwiatkowski.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim. To wtedy przedstawiciele trzech zwycięskich organizacji: Kół Gospodyń Wiejskich w Kłopocie z woj. kujawsko-pomorskiego, w Brzózie Królewskiej z woj. podkarpackiego i w Występach z woj. świętokrzyskiego (kolejność alfabetyczna wg. nazw województw) dowiedzą się, które miejsca zajęli na podium. Organizatorem Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP jest Kancelaria Prezydenta RP, a dzisiejsze wydarzenie prowadziła Anna Popek, dziennikarka i prezenterka telewizyjna.

Źródło: prezydent.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy