Józef Piłsudski: Nie trzeba się łudzić, jeżeli nawet zawrzemy pokój – zawsze będziemy celem napaści ze strony Rosji

Piotr Dmitrowicz 15-08-2014, 14:46
Artykuł
Marszałek Józef Piłsudski
Wikipedia/ Domena Publiczna

Marszałek Piłsudski jak mało kto znał mechanizmy rządzące Rosją, pod jej butem się wychowywał i odbywał zsyłkę, z nią walczył uważając, że to największy wróg Polaków. Jeszcze przed opanowaniem jej przez bolszewię zwykł mawiać, że nieważne, jaka będzie Rosja, biała, czy czerwona, to zawsze będzie stanowiła dla nas zagrożenie. Oto kilka wypowiedzi Marszałka, niektóre z nich niepokojąco aktualne.

„Rosja obiecuje, gdy jest do tego zmuszona, i nie dotrzymuje swych obietnic z chwilą, gdy ma po temu siłę”.

„Bez względu na to, jaki będzie jej rząd, Rosja jest zaciekle imperialistyczna. Jest to zasadniczy rys jej charakteru politycznego. Mieliśmy imperializm carski; widzimy dzisiaj imperializm czerwony – sowiecki”.

„Widząc spustoszenia dokonywane przez ustrój komunistyczny, nie rozumiem, jak mogą istnieć w Europie socjaliści, odnoszący się do niego przychylnie”.

„Jest to (bolszewizm) dziedzictwo dawnego rosyjskiego ustroju socjalnego, w którym poddani traktowani byli jak śmiecie swych panów”.

„Jedno całe pokolenie zanika, jako ofiara socjalistycznych doświadczeń Lenina i Trockiego. Jeżeli Rosja chce w dalszym ciągu przeprowadzać te zgubne doświadczenia, to jej rzecz. Polska natomiast nie zgodzi się nigdy, ażeby pójść dobrowolnie na śmierć, starając się również skosztować komunizmu”.

„Długa i ciężka niewola tatarska, która trwała kilka wieków, niezatarte zostawiła ślady w historii Rosji i wyryła swe piętno na charakterze ludności. Wszczepiła ona ten duch niewolniczy, tę pokorę wobec władzy, to zgadzanie się z losem, jakie charakteryzuje lud rosyjski”.

„Zawczasu określić  możemy, czym będzie Rosja po usunięciu samowładnego rządu. Wyżej łba uszy nie rosną – mówi przysłowie rosyjskie i stosownie do tego demokratyczność przyszłej konstytucji nie przerośnie samego społeczeństwa”.

„Pomimo, iż duch liberalny rosyjski i reformy Aleksandra starały się zjednoczyć Rosję z Zachodem, to jednak pozostało stare przekonanie, wspólne nam i Europie, że świat kultury zachodniej kończy się na wschodnich granicach Polski, że dalej idzie Azja”.

 


 

CZYTAJ TAKŻE:

"Ciebie nieśli wraz z Polską i wraz z krwią na wargach i jak i jak w wolność wierzyli, tak wierzyli w Ciebie"

 

 

Źródło: Na podstawie „Józef Piłsudski. Myśli, mowy i rozkazy”. Wybrał i wstępem opatrzył Bogdan Urbankowski. Warszawa 1989.

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy