Jest nowy wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu

Portal TV Republika 07-06-2023, 11:00
Artykuł
Beniamin Kosior

Na stanowisko Zastępcy Dyrektora Muzeum Zamkowego w Sandomierzu została powołana Kinga Kędziora-Palińska. Jest ona związana jest z placówką od 2018 roku, początkowo jako kustosz w Dziale Etnograficznym, od 2020 roku jako Główny Inwentaryzator. Jest absolwentką Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia licencjackie i magisterskie) oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ.

Kinga Kędziora-Palińska jest autorką i koordynatorką projektów "Sandomierski EtnoDesign" (NCK), autorką i koordynatorką projektu, badań etnograficznych oraz publikacji "Miasto movie o tradycji – obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy” (MKiDN). Była także m. in. zastępcą koordynatora projektu: „Straty wojenne Muzeum Ziemi Sandomierskiej – projekt badawczy” realizowanego w ramach programu Badanie polskich strat wojennych 2022.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2020/II.

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu jest instytucją kultury współorganizowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Źródło: Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy