Jak wystartować z własnym biznesem? Od czego zacząć? Sprawdź! [wideo]

Sylwia Gawkowska 11-04-2023, 23:37
Artykuł
canva.com

Warunki prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ostatnim czasie znacznie się pogorszyły, wpłynęła na to m.in. wysoka inflacja, a także wzrost stóp procentowych. Rozpoczęcie nowego biznesu wymaga dokładnie przygotowanego planu. Ważnym elementem jest także pozyskanie odpowiedniego finansowania oraz stworzenie kompetentnego, kreatywnego zespołu. Przedsiębiorcy przy tworzeniu biznesu mogą liczyć na pomoc różnego rodzaju instytucji, należą do nich: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza wiceprezesa zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego w ostatnim czasie warunki prowadzenia biznesu znacząco się pogorszyły. Doprowadziła do tego m.in. wysoka inflacja oraz trudniejszy dostęp do finansowania w związku z wysokimi stopami procentowymi. Jest to również czas dla przedsiębiorstw, które chcą wprowadzić na rynek coś nowego i innowacyjnego. Jak podkreśla, co roku odbywają się obrady polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, poświęcone m.in. współpracy pomiędzy biznesem a nauką. 

Wojciech Kaczmarczyk dyr. Narodowego Instytutu Wolności w Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podkreśla, że przy budowaniu biznesu ważny jest nie tylko pomysł czy zasoby finansowe, ale także doświadczenie i przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z ważnych doświadczeń jest te, uzyskane podczas realizacji projektów wolontariackich.  

Wolontariat z perspektywy człowieka jest tobudowanie swojego potencjału, swoich umiejętności. Jest to nauka pracy w grupie, podejmowania decyzji, tego, w jaki sposób sobie radzić w trudnych sytuacjach, których przy pracy wolontariackiej nie brakuje. Wszystko to bardzo mocno procentuje w pracy zawodowej, w pracy, zarówno w dużych korporacjach, instytucjach publicznych, jak też w małym biznesie” – dodał. 

Według Piotra Balcerowskiego wiceprezesa Instytutu Staszica podstawowym krokiem przy zakładaniu swojej działalności powinno być profesjonalne przygotowanie pomysłu na biznes. Drugim ważnym elementem jest zbudowanie zespołu, składającego się z grupy ludzi kreatywnych, posiadających doświadczenie oraz odpowiednie wykształcenie. Ostatnim najważniejszym etapem jest pozyskanie odpowiedniego finansowania. 

Jak zaznacza Pietraszkiewicz, jest wiele instytucji wspierających młodych przedsiębiorców. Należy do nich m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. W Polsce dostępne są również regionalne, wojewódzkie projekty wspierania przedsiębiorczości, które oferują różnego rodzaju pakiety pomocowe w postaci grantów i pożyczek.   

W wielu przypadkach takiego wsparcia, doradztwa pomysłów mogą szukać jeszcze w czasie studiów. W niektórych uczelniach obserwujemy bardzo wysoką aktywność kół naukowych, w niektórych uczelniach powstają swoiste centra innowacji, centra transferu technologii, czy inkubatory przedsiębiorczości. W większości uczelni są też zarówno biura karier, jak i w bardzo wielu przypadkach studenci są zapraszani bezpośrednio przez przedsiębiorców” – mówił. 

Wojciech Kaczmarczyk zaznacza, że pomysł na społeczną odpowiedzialność biznesu jest obecny w wielu kulturach korporacyjnych. Najważniejszym aspektem jest znalezienie dobrego pomysłu, dobrych partnerów, a także dobrego narzędzia, aby móc najlepiej osiągnąć postawione sobie cele. 

Tak jak biznes jest kompetentny w tym, żeby zarabiać pieniądze, żeby wytwarzać produkt, żeby sprzedawać ten produkt, żeby znaleźć rynki zbytu do tego produktu. Tak najbardziej kompetentne w realizacji społecznych działań, społecznej misji są organizacje obywatelskie, organizacje pozarządowe. A drugą rzeczą są narzędzia. Takim narzędziem do realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu może być wolontariat i wolontariusze” – dodał.

 

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy