Innowacyjna metoda leczenia nowotworów. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otrzymał 15 mln zł

Artykuł
Pierwsi pacjenci mają zostać przyjęciu w ciągu najbliższego roku.
Fot. Adobe Stock

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu otrzymali ponad 15 mln zł grantu z Agencji Badań Medycznych na badania nad innowacyjną terapią CAR-T. Stwarza ona szanse dla chorych na przewlekłe i agresywne nowotwory. Wcześniej terapię zastosowano u 6 chorych dzieci.

W przesłanym przez uczelnię komunikacie kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Tomasz Wróbel poinformował, że zdobycie grantu ABM umożliwia uruchomienie produkcji akademickich CAR-T na uczelni we Wrocławiu i zastosowanie ich u chorych z agresywnymi chłoniakami i z ostrą białaczką limfoblastyczną.

- Ponadto planujemy stworzenie platformy technologicznej, która pozwoli na wytwarzanie CAR-T w innych wskazaniach hematologicznych i onkologicznych. Polscy pacjenci mają obecnie bardzo ograniczony dostęp do tej innowacyjnej terapii z racji braku refundacji bardzo wysokich kosztów CAR-T produkowanych przez firmy farmaceutyczne. Badania kliniczne, takie jak nasze, umożliwiają chorym dostęp tego rodzaju leczenia – powiedział prof. Wróbel.

Projekt w klinice hematologii będzie prowadzić prof. Anna Czyż. Z uwagi na to, że w terapii CAR-T wykorzystuje się zmodyfikowane genetycznie limfocyty pacjenta, konieczne jest uzyskanie wielu pozwoleń i akredytacji, a także przygotowanie zaplecza laboratoryjnego. Pierwsi pacjenci mają zostać przyjęciu w ciągu najbliższego roku.

Terapia CAR-T - dla kogo?

Terapia CAR-T jest przede wszystkim nadzieją dla pacjentów onkologicznych chorych na przewlekłe, agresywne nowotwory. Do tej pory terapia CAR-T była terapią komercyjną, kosztowną, teraz we Wrocławiu będzie się wytwarzać CAR-T akademickie, co znacząco obniży jej koszty.

Dla około 15-20 dzieci rocznie nie ma w tym momencie żadnych rozwiązań terapeutycznych, które dawałyby szansę na wyleczenie. Metoda CAR-T jest dla nich bez wątpienia nadzieją.

Mimo braku finansowania terapii w Polsce w dziecięcej Klinice „Przylądek Nadziei” dzięki wsparciu darczyńców sześciorgu dzieci podano już CAR-T.

W 2019 r. Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (USK) przeszła proces certyfikacji, potwierdzający gotowość do leczenia terapią genową CAR-T pacjentów pediatrycznych, zmagających się z oporną lub nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). „Przylądek Nadziei” USK jest pierwszą i jedyną kliniką w Polsce certyfikowaną do stosowania terapii CAR-T u dzieci i młodych dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną.

Źródło: PAP Nauka

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy