IPN poszukuje pokrzywdzonych przez sądy i kolegia ds. wykroczeń z okresu stanu wojennego

Artykuł
IPN poszukuje pokrzywdzonych w związku ze swoją działalnością w okresie stanu wojennego
fot. Flickr/Piotr Drabik

IPN poszukuje osób, które zostały pokrzywdzone przez sądy i kolegia ds. wykroczeń w związku ze swoją działalnością w okresie stanu wojennego. Instytut podejmuje kroki prawne, aby unieważnić wydane wobec nich orzeczenia.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego prowadzi działania prawne mające na celu stwierdzenie nieważności orzeczeń sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń, które zapadły na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego wobec osób podejmujących tego typu działania w okresie obowiązywania stanu wojennego w Polsce.

Osoby pokrzywdzone wydanymi w tych sprawach orzeczeniami sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń, które nie uzyskały jeszcze stwierdzenia ich nieważności, proszone są o kontakt z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie – telefonicznie 91 312 94 03 lub 06; faks 91 312 94 05, względnie pisemnie na adres 70-470 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 7; e- mail: marek.rabiega@ipn.gov.pl.

Wszelkie działania prokuratora w tej kategorii spraw są prowadzone z urzędu i nie wiążą się z kosztami ponoszonymi przez osoby pokrzywdzone.

Źródło: IPN

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy