Energię mają we krwi. Produkują i sprzedają prąd. Znamy ich nowe plany [wideo]

Sylwia Gawkowska 14-10-2022, 21:31
canva.com/Telewizja Republika

Grupa Enea od lat aktywnie uczestniczy w transformacji sektora energetycznego w Polsce, inwestując w rozwój najnowszych technologii odnawialnych źródeł energii, przyjaznych środowisku. Mimo trudnej sytuacji na rynku spowodowanej m.in. wojną na Ukrainie w pierwszym półroczu 2022 uzyskała 14,7 mld zł przychodów ze sprzedaży, a zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 861 mln zł. Spółka wciąż realizuje swoje cele wyznaczone w Strategii Rozwoju oraz angażuje się w kolejne przedsięwzięcia.

„To jest okres przejściowy, w jakim niewątpliwie teraz jesteśmy i zanim będziemy w stanie w większym zakresie czerpać energię z odnawialnych źródeł energii i dostarczać ją do naszych odbiorców, to na razie musimy korzystać z paliw, które są dla nas dostępne i to jest w szczególności węgiel." – powiedział Rafał Mucha, Wiceprezes Enei ds. finansowych.

Jak zaznacza Rafał Mucha, znacznym problemem jest polityka prowadzona przez Unię Europejską, która nie dostrzega indywidualnych potrzeb w poszczególnych krajach, nastawiając się głównie na rozwój dużych Państw takich jak Niemcy czy Francja i z ich perspektywy jest prowadzona.

„Wypadałoby zweryfikować to, że różna jest sytuacja w różnych państwach, różne są uwarunkowania i zasoby. Przy tak napiętej sytuacji, jaką obecnie mamy jest to bardzo ważne." – dodał.

Mucha podkreśla, że Grupa Enea skupia się na realizacji swojej Strategii Rozwoju zakładającej działalność w sposób zrównoważony przy jednoczesnym minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne. Głównymi kierunkami Strategii jest inwestycja w rozwój energetyki jądrowej oraz w odnawialne źródła energii, poprzez budowę farm wiatrowych czy fotowoltaicznych. Jednym z celów jest również przekazanie aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

„Cel dojścia do neutralności klimatycznej w 2050 roku jest zachowany, nie zmieniamy tego harmonogramu i jesteśmy przygotowani do jego realizacji." – zaznaczył Lech Żak, Wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.

Koncern Energetyczny zaangażowany jest w projekty mające na celu wykorzystanie w energetyce zielonego wodoru, który pozyskiwany będzie z instalacji OZE.

„My myślimy zdecydowanie o wodorze zielonym, bo tylko on ma tu obecnie rację bytu. Takie projekty mamy pootwierane, one będą instalowane przy naszych farmach fotowoltaicznych, jak również farmach wiatrowych. Wodór jest paliwem przyszłościowym, który mamy zamiar w dalszym ciągu rozwijać." – mówił Żak.

Jednym z kluczowych przedsięwzięć Spółki jest budowa farmy fotowoltaicznej wraz ze stacją wodorową. Zmagazynowany wodór wykorzystywany będzie do napędu dwunastu autobusów Solarisa, które kursować będą w sieci miejskiej w Poznaniu.

Kolejna inwestycja zlokalizowana będzie w Elektrowni Kozienice. Projekt przewiduje odtworzenie mocy wytwórczych ośmiu bloków klasy 200 MW w technologii gazowo-parowej. Bloki, które dotychczas opalane były węglem, zostaną zasilane gazem ziemnym, a w przyszłości również wodorem, przy czym staną się źródłami energii mniej emisyjnymi.

Strategia Grupy Enea do roku 2025 zakłada rozbudowę farm fotowoltaicznych do mocy 920 megawatów oraz rozwój magazynów energii.

„Będziemy pozyskiwali, dochodzili do tej mocy zarówno przez akwizycje, bo ten rynek jest dość obfity, głównie przez budowę własnych farm od zera, ale również przez naszą wyspecjalizowaną spółkę Enea Nowa Energia. Tych projektów aktualnie mamy już pootwieranych na 250 megawatów." – mówił Wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.

„Myślimy także o szeroko pojętych magazynach energii, zarówno z rąk klasycznych, ale również magazynach energii wodorowych, o stabilizacji sieci energetycznej. Mamy takie projekty pootwierane, przetestowaliśmy pięć różnych technologii magazynów energii. Mamy swoje doświadczenie i chcemy je jakoś przełożyć na praktyczny język
i zastosowanie w biznesie." – dodał.

Więcej informacji w programie z cyklu "BIZNES POLSKA" dostępnym w oknie powyżej.

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy