Ekosystem ESG w obliczu zagrożeń. Rekomendacje ekspertów II Kongresu ESG

Sylwia Gawkowska 16-02-2023, 15:51
Artykuł
Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

Wykorzystanie potencjału kobiet, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i świadomość, że ESG staje się jedną z przewag konkurencyjnych na rynku. To najważniejsze tezy przyjęte podczas II Kongresu ESG. W wydarzeniu, które odbyło się w Warszawie, wzięło udział ponad 50 ekspertów, w tym przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy i politycy. Transmisję wydarzenia śledziło blisko 3,5 tysiąca osób. Organizatorem Kongresu była Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i działający w jej ramach Instytut ESG.

Wydarzenie zostało zorganizowane po raz drugi. Pierwsza edycja Kongresu odbyła się w 2022 roku, niespełna miesiąc przed wybuchem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wtedy prelegenci rozmawiali m.in. o polskich standardach ESG, zaś głównym zagrożeniem dla świata były zmiany klimatyczne. Tym razem wątkiem przewodnim Kongresu była transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła rosyjska machina wojenna. 

Sprawdzian strategii ESG i deklaracji o społecznej odpowiedzialności firm

Konflikt za naszą wschodnią granicą pokazuje, że skrót ESG to nie abstrakcyjny wymysł unijnych urzędników. To konieczność, jeżeli chcemy być bezpieczni, musimy przyspieszyć zieloną transformację, szczególnie, że odpady rolnicze, wiatr i słońce mamy na wyciągnięcie ręki – mówi Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. - Zrównoważony rozwój to taki, który „zabezpiecza potrzeby współczesnych bez ograniczania realizacji potrzeb przyszłych pokoleń”. Ta definicja ma już 35 lat. To ostatni dzwonek, nie mamy już czasu na to, żeby zapomnieć o niej na kolejne dekady – przestrzegał dyrektor Kuraś.

Siedem paneli i ponad 50 ekspertów

Uczestnicy dyskutowali m.in. o tym, jak wojna na Ukrainie wpływa na postrzeganie praw człowieka i zrównoważony rozwój, czym jest zrównoważone rolnictwo i bioróżnorodność, czym jest różnorodność i czy jesteśmy równo traktowani w pracy. Prelegenci rozmawiali też o tym, jak megatrendy rozwoju współczesnego świata wpływają na gospodarkę i społeczeństwo, a także o bezpieczeństwie energetycznym i wpływie konsumentów na politykę polskich firm.

Wśród najważniejszych rekomendacji na rzecz wdrażania ESG eksperci uznali m.in. dążenie do wyrównywania szans udziału kobiet w życiu publicznym i gospodarczym; zrozumienie, że jeśli firmy nie będą działały w obszarze ESG, przestaną być konkurencyjne, ograniczą sobie też możliwości pozyskiwania kapitału; budowanie świadomości ESG nie tylko wśród przedsiębiorców, ale też wśród polityków, których myślenie i planowanie ogranicza się najczęściej do czterech lat. Ważnym działaniem jest też kreowanie mody na właściwe, zgodne z ideami ESG, zachowania konsumenckie z zachowaniem umiaru, bo zbyt duża presja może wywołać zachowanie zgoła inne, przeciwne.

- Wiemy, że projektowanie nowych rozwiązań powinno opierać się na myśleniu długofalowym. Wdrożenie strategii ESG początkowo może być wyzwaniem – dużym i kosztownym procesem, w krótkiej perspektywie. Za ESG nie kryją się jednak incydentalne inicjatywy, a działania długookresowe, które już teraz należy planować – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do organizatorów i uczestników Kongresu. - Niespełnienie oczekiwań otoczenia przedsiębiorstwa w tym obszarze może przynieść szereg negatywnych konsekwencji – zahamowanie jego rozwoju, zmniejszenie przewag konkurencyjnych czy utrudnienie ekspansji na rynki zagraniczne. Z drugiej jednak strony wdrożenie strategii ESG niesie za sobą liczne korzyści nie tylko dla konkretnej firmy, ale i całej krajowej gospodarki – tłumaczył premier Morawiecki.

Szklane sufity, niskie płace i ubóstwo emerytalne kobiet

Podczas inauguracji Kongresu nie zabrakło też odniesień do trwającej za naszą wschodnią granicą wojny. Prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, zaznaczył, że polskie państwo i polskie społeczeństwo stały się wzorcem dla innych, w jaki sposób należy traktować ludzi, którzy szukają schronienia i pomocy. W odniesieniu do aspektu społecznego w ESG, RPO zwrócił uwagę na trzy istotne kwestie: nasilające się przejawy dyskryminacji pracowników ze względu na wiek, wysoce niezadawalający poziom aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz rolę kobiet na rynku pracy.

– Nieustająco trzeba mówić o szklanych sufitach, o segregacji poziomej na rynku pracy, o niższych płacach czy ubóstwie emerytalnym kobiet. Wszystkie te problemy w dzisiejszych trudnych czasach ulegają zaostrzeniu. Dlatego wyrównywanie szans i eliminacja wszelkich dyskryminujących kobiety praktyk uważam za wielką potrzebę chwili, w jakiej żyjemy. Walczymy o to od lat, ale dzisiaj mamy wyjątkową szansę, a nawet obowiązek uczynić w tej sprawie znaczący, realny krok – powiedział prof. Wiącek.

Patroni wydarzenia

II Kongres ESG został objęty patronatem honorowym Premiera RP, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, a także Rzecznika Praw Obywatelskich i JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W gronie patronów znalazły się też resorty związane ze środowiskiem, rolnictwem, finansami czy polityką społeczną. Patronat nad wydarzeniem sprawowała też Politechnika Warszawska. Głównymi partnerami były firmy PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Żabka, Lidl Polska, a także PwC Polska.

Wydarzenie odbyło 25 stycznia 2023 roku, w formie hybrydowej, w Centralnym Domu Technologii, w Warszawie. W mediach społecznościowych transmisje na żywo śledziło blisko 3,5 tysiąca osób, zaś treści, który były publikowane w trakcie Kongresu, dotarły do ponad 17,5 tysiąca osób. Bezpośrednio przed, jak też po Kongresie, ukazało się ponad 500 publikacji prasowych, których dotarcie zostało oszacowane na poziomie ponad 3,5 mln odbiorców. 

Źródło: Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy