Dożywotnia renta w zamian za mieszkanie – głosowanie w drugim kwartale tego roku

Artykuł
Wikipedia/Michael Ströck Wikimedia Commons

Projekt ustawy ws. uregulowania renty dożywotniej powinien trafić pod obrady rządu w drugim kwartale bieżącego roku. Rentę taką mogłyby dostać osoby starsze w zamian za mieszkanie oddane instytucjom oferującym to świadczenie, w mieszkaniu mogłyby mieszkać do końca życia.

Rządowe Centrum Legislacji i Ministerstwo Gospodarki pracują nad projektem ustawy w sprawie uregulowania renty dożywotniej. Planujemy, że będziemy mogli przedłożyć go pod obrady rządu w drugim kwartale br. – powiedział wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj.

Obecnie renta dożywotnia jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Regulacje te nie chronią jednak w sposób wystarczający interesów wszystkich osób zwierających tego typu umowy. Dlatego – a k wskazywało wcześniej Centrum Informacyjne Rządu – potrzebne jest wzmocnienie praw świadczeniobiorców i zwiększenie wymagań wobec świadczeniodawców. W połowie października rząd przyjął propozycje resortu gospodarki, które mają być punktem wyjścia do przygotowania projektu ustawy.

Zgodnie z nimi, "właściciel przenosiłby na świadczeniodawcę własność nieruchomości w zamian za dożywotnie, okresowe świadczenie pieniężne". Jednocześnie świadczeniobiorca miałby prawo dożywotniego mieszkania w nieruchomości – na jego rzecz ustanowiona byłaby służebność osobista mieszkania (budynku, lokalu mieszkalnego). Wypłaty świadczeń miałyby być gwarantowane m.in. przez ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Miałaby ona zabezpieczać wierzytelności.

Resort gospodarki zaproponował ponadto wprowadzenie wieloetapowej procedury zawierania umów. Miałoby to uchronić, głównie osoby starsze przed nadużyciami i pochopnym zawieraniem umów renty dożywotniej.

Propozycja zakłada, że informacje o rencie dożywotniej powinny być umieszczane na jednolitym arkuszu informacyjnym. Chodzi o informacje dotyczące m.in.: warunków otrzymywania renty, jej wysokości i sposobu wypłacania, a także ustanowienia na nieruchomości hipoteki i służebności osobistej mieszkania czy kosztów zawarcia umowy i możliwości jej wypowiedzenia w określonych sytuacjach.

W czasie trwania umowy świadczeniodawca będzie mógł zbyć nieruchomość wyłącznie na rzecz innych podmiotów oferujących taką usługę. Zaproponowano możliwość przenoszenia umów przez podmiot oferujący rentę dożywotnią (inny niż zakład ubezpieczeń) na zakład ubezpieczeń. Takie rozwiązanie zabezpieczy ciągłość umowy w przypadku, gdy podmiot oferujący rentę nie będzie mógł spełnić wymogów określonych w ustawie – wyjaśniało w połowie października CIR.

Bezpieczeństwu świadczeniobiorcy ma służyć możliwość wypowiedzenia umowy, gdy przestanie on – choćby czasowo – otrzymywać przysługujące mu świadczenie. Ponadto będzie on chroniony także w razie upadłości świadczeniodawcy lub poddania go egzekucji. W takim wypadku przepisy przyznają świadczeniobiorcom prawo dochodzenia różnicy między wartością nieruchomości a sumą wypłaconych już świadczeń.

Podmioty zainteresowane oferowaniem renty dożywotniej będą musiały uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego i spełniać określone wymogi organizacyjne i kapitałowe.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy