Dorabianie do emerytury. ZUS: Od czerwca wyższe limity

Artykuł
Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3977,10 zł brutto przychodu
Fot. pixabay/stevepb

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zmieniły się limity zarobkowe dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz rencistów. Od czerwca są one wyższe, więc seniorzy mogą więcej dorobić do swoich świadczeń.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do rent i emerytur można dorabiać. Jednak należy pamiętać o limitach swoich przychodów. Przekroczenie ich może skutkować tym, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

Aby nie narazić się na zmniejszenie emerytury czy renty, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

- Od 1 czerwca jest to kwota 3977,10 zł brutto. Świadczenie może być również zawieszone jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 7386,10 zł brutto - zaznacza Paweł Żebrowski rzecznik prasowy ZUS.

- Z kolei jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia - dodaje.

Maksymalna kwota zmniejszenia wynosi 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Natomiast 485,04 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Renta socjalna

Inaczej wygląda sprawa w przypadku renty socjalnej. Zostanie ona zawieszona po przekroczeniu 3977,10 zł brutto przychodu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że o limitach muszą pamiętać wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego oraz renciści.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojej emerytury bez żadnych ograniczeń. Wyjątek stanowią emeryci, którym Zakład podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1250,88 zł brutto). Wtedy, jeśli przychód przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Niektórzy renciści również mogą dorabiać bez ograniczeń. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych lub inwalidów wojskowych. Również ci, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Źródło: wnp.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy