Coraz więcej seniorów korzysta z Internetu i e-usług!

Artykuł
Posiedzenia sejmu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w trakcie 16. Szczytu Cyfrowego ONZ.
Fot. PAP/Łukasz Gągulski

Lokalne kluby rozwoju kompetencji cyfrowych, które od przyszłego roku będą rozwijane w całej Polsce, przyczynią się do procentowego wzrostu liczby seniorów korzystających z Internetu i e-usług – ocenił we wtorek minister w Kancelarii Premiera Adam Andruszkiewicz.

Udział osób starszych w korzystaniu z technologii cyfrowych był we wtorek głównym tematem posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, która zebrała się na wyjazdowym posiedzeniu w Katowicach. Było to jedno z wydarzeń towarzyszących trwającemu w stolicy Górnego Śląska Szczytowi Cyfrowemu ONZ.

Podczas posiedzenia Komisji minister Andruszkiewicz nawiązał do rządowej inicjatywy tworzenia sieci lokalnych klubów rozwoju kompetencji cyfrowych, w których seniorzy mają między innymi uczyć się korzystać z rozmaitych technologii bazujących na Internecie między innymi w sferze zdrowia, finansów, zakupów czy załatwiania spraw urzędowych.

- To projekt ponadpolityczny, czysto merytoryczny, edukacyjny, walczący z realnym wykluczeniem cyfrowym, z dyskryminacją ze względu na wiek – przekonywał minister.

- Nawiązując do niedawnej krytyki tego przedsięwzięcia w niektórych mediach, gdzie projekt „obśmiano”, sprowadzając go do chęci reaktywacji kawiarenek internetowych - mówił Andruszkiewicz.

Minister wyjaśnił, że zatrudnieni w lokalnych klubach edukatorzy będą bezpłatnie uczyć seniorów, pomagając im nabyć kompetencje cyfrowe pomocne w codziennym życiu.

- Chcemy, żeby były to miejsca przyjazne seniorom, poprzez budowane w oparciu o biblioteki, lokalne centra kultury w gminach czy domy seniora – tłumaczył minister.

Podkreślił, że kluby będą dysponować niezbędnym do edukacji cyfrowej sprzętem i oprogramowaniem, kluczowe jednak będzie to, by edukatorzy mieli zaufanie seniorów.

- Dla osób starszych często barierą jest po prostu wstyd. Ktoś boi się prosić o pomoc kogoś obcego. Jeśli będzie to osoba zaufana w lokalnej społeczności, której senior ufa, której nie boi powierzyć swoje troski - wówczas na pewno przyczyni się to do wzrostu procentowego udziału osób starszych jeżeli chodzi o korzystanie z Internetu i e-usług – ocenił Andruszkiewicz.

Apelował również do parlamentarzystów wszystkich opcji, by bronili tego typu projektów.

- W walce z wykluczeniem cyfrowym, z niedostępnością cyfrową, wszyscy powinniśmy być sojusznikami ponad podziałami politycznymi – mówił minister, przypominając także inne edukacyjne inicjatywy rządu w sferze cyfryzacji, kierowane do seniorów.

To międzynarodowa kampania społeczna zachęcająca osoby starsze do korzystania z e-usług, a także uproszczenie ścieżki zakładania profilu zaufanego.

- Podejmowaliśmy również działania doraźne, jak powołanie w ramach Korpusu Solidarnościowego w czasie pandemii komponentu cyfrowego wolontariuszy.

Publicznie wówczas ogłaszaliśmy, że mamy w Polsce szereg przeszkolonych młodych ludzi, którzy są bezpłatnie, na telefon dostępni dla seniorów.

- Mogą zdalnie pomagać im jeśli chodzi o obsługę narzędzi cyfrowych, e-usług, zamawianie zakupów przez Internet czy nawiązywanie relacji przez komunikatory internetowe – przypomniał Andruszkiewicz.

Nawiązując do statystyk, według których Polska jest na ostatnich miejscach w UE pod względem korzystania z usług cyfrowych przez seniorów, minister wskazał, że wynika to również z uwarunkowań historycznych.

Jak mówił, spośród państw b. bloku wschodniego jedynie Estonia jest pod tym względem wysoko w rankingu na 10. miejscu.

- Zgadzamy się z diagnozą, że trzeba robić więcej tego nikt nie będzie ukrywał; jednak takie działania rząd również podejmuje – powiedział minister w Kancelarii Premiera.

 

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy