Bogaci ludzie żyją dłużej? Badania wskazują jasno [wideo]

Sylwia Gawkowska 22-03-2023, 08:21
Artykuł
canva.com

Badania przeprowadzone w Holandii wskazują, że osoby zamożniejsze żyją średnio o 9 lat dłużej od swoich biedniejszych rodaków. Eksperci są zgodni, że długość naszego życia zależy od wielu czynników, m.in. dostępu do służby zdrowia, rodzaju wykonywanej pracy, stosowaniu używek, jakości spożywanego jedzenia oraz aktywności. Duży wpływ ma także ilość posiadanych pieniędzy, a co za tym idzie łatwiejszy dostęp, chociażby do nowoczesnej medycyny i profilaktyki. Zamożni ludzie częściej również mają świadomość tego, jak istotny jest zdrowy styl życia i jak przekłada się to bezpośrednio na zdrowie.

Zdaniem Marka Wocha dyrektora generalnego biura rzecznika małych i średnich przedsiębiorców na długość życia człowieka wpływa wiele czynników. Pierwszym z nich jest przede wszystkim profilaktyka, chodzi tu głównie o picie alkoholu, palenie papierosów, jakość jedzenia czy ilość ruchu w ciągu dnia. Kolejną ważną rzeczą jest otoczenie, w którym żyjemy, oraz to czy mieszkamy w mieście, czy na wsi. Na długość życia wpływa również to, jaki zawód wykonujemy. W tym przypadku duży wpływ mają warunki w jakich pracujemy, jej intensywność oraz stres, na który jesteśmy narażeni. Duże znaczenie ma także ilość posiadanych pieniędzy oraz dostęp do dóbr luksusowych.

Agnieszka Durlik rzecznik prasowy Krajowej Izby Gospodarczej zwraca uwagę, że wiele danych pokazuje, że ludzie bogaci żyją dłużej. Jest to związane m.in. z wykonywaniem mniej pracy fizycznej, dostępem do nowoczesnych, prywatnych rozwiązań medycznych, spożywaniem lepszej jakości pożywienia oraz przeznaczaniem wolnego czasu na wyjazdy i odpoczynek.

Ostatnie badania przeprowadzane w Holandii wskazywały, że rozpiętość długości życia pomiędzy ubogimi osobami a osobami bogatymi może dojść nawet do 25 lat, oczywiście na niekorzyść osób uboższych. Najczęściej jest to związane z ograniczonym dostępem do medycyny i służby zdrowia”. – podkreśla. 

Dr Piotr Maszczyk kierownik zakładu makroekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wskazuje, że najważniejszym czynnikiem decydującym o tym, że ludzie bogaci żyją dłużej, jest lepszy dostęp do służby zdrowia i profilaktyki, a także prowadzenie zdrowego stylu życia i dostęp do wyższej jakości jedzenia. Kolejnym czynnikiem jest degradacja oraz rodzaj pracy, jaką wykonujemy. Duży wpływ na długość życia ma także ilość aktywności i sportu w naszym życiu oraz korzystanie z używek tj. papierosów i alkoholu. 

Maszczyk zaznacza, że kilka lat temu ekonomiści zbadali związek między dystrybucją dochodu, czyli tym, jak równo dochód dzielony jest w społeczeństwie oraz wskaźnikami zdrowotnymi.

Ekonomiści w tym kontekście wykorzystują wskaźnik, który nazywa się współczynnikiem Giniego, im wyższy jest zatem ten współczynnik, tym bardziej nierównomiernie są dzielone dochody oraz sytuacja zdrowotna populacji była gorsza. W Polsce niestety ten współczynnik Giniego jest wyższy niż w Europie Zachodniej, wyższy niż w Holandii, a to będzie czynnik, który będzie wpływał na to, że bogaci w Polsce również żyją dłużej i żyją dłużej w dobrym zdrowiu”. – dodał.  

Według Agnieszki Durlik osiągnięcie wysokich dochodów w Polsce jest trudne, ponieważ polska gospodarka jest gospodarką wciąż rozwijająca się i uzyskanie dużego kapitału wymaga sprytu i bardzo ciężkiej pracy. Jak zaznacza, łatwiej uzyskać wysokie zarobki osobom, które mają wykształcenie wyższe, specjalistyczne.

Te wynagrodzenia osiągane są również częściej pracą umysłową, która owszem, jest bardzo stresująca, natomiast nie jest narażona na czynniki negatywne takie jak pogoda, złe warunki pracy, zapylenie i ma też stosunkowo mniejszą wypadkowość przy pracy, bo ona oczywiście również wpływa na długość życia”. - dodaje. 

Więcej w materiale wideo. Polecamy!

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy