„Biznes Polska”. BGK dla ekonomii społecznej. „To się po prostu opłaca”

Fot. materiały prasowe

Dzięki niskooprocentowanym pożyczkom z BGK Polska staje się coraz bardziej dostępna i przyjazna także dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

– Najbardziej widoczne utrudnienia to brak podjazdów, brak windy. Jeśli jest winda, to trudny jest dostęp do budynku. Właściwie spotykamy się z problemami na każdym etapie – mówi Tomasz Wasielewski, rzecznik stowarzyszenia Integracja. – Chodzi nie tylko o osoby z niepełnosprawnością, ale także osoby starsze czy rodziców z dziećmi w wózkach. W końcu każdy z nas może na jakimś etapie życia może być beneficjentem udogodnień architektonicznych – zauważa Wasielewski.

BGK udziela pożyczek, które mają skutkować zwiększeniem dostępności budynków m.in. dla osób z niepełnosprawnościami.

– Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z pośrednikami finansowymi udzielają pożyczek na likwidację barier architektonicznych. Zarządza środkami powierzonymi w ramach Funduszu Dostępności. Udziela preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego – wyjaśnia Agnieszka Anioł, ekspert BGK.

Namacalne efekty wykorzystania takiej pożyczki można obserwować m.in. w Biłgoraju. Jarosław Bondyra, zastępca burmistrza Biłgoraja, powiedział: „przede wszystkim zrobiliśmy to,co było naszą główną bolączką, czyli brak dostępności do pierwszego piętra czy utrudniona dostępność do urzędu stanu cywilnego”. – Wybudowaliśmy windę. Ze względu na warunki architektoniczne jest to winda zewnętrzna, ale zapewnia pełną dostępność – wyjaśnia Bondyra. – Wszystkim polecam tę pożyczkę, bo to jest po prostu dobry interes. To się po prostu opłaca. Urząd czy inne budynki muszą być przystosowane do wymagań, jakie są stawiane przed wszystkimi administratorami – stwierdza Jarosław Bondyra, zastępca burmistrza Biłgoraja.

1_670_03

Źródło: TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy