Automaty do gier a szkoły i przedszkola. Opublikowano nowe wytyczne

Artykuł
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 czerwca 2021 r.
Fot. pixabay/Mayya666

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt dotyczący minimalnej odległości salonów gier na automatach m.in. od szkół i przedszkoli w gminach.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej sporządził projekt dotyczący lokalizacji salonów gier na automatach. Celem jest zapewnienie jak największego poziomu ochrony obywateli, w szczególności osób małoletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu.

W projekcie zostały zawarte minimalne odległości salonów gier na automatach od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, a także placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz miejsc kultu religijnego.

Salon gier może znajdować się w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od wymienionych miejsc. Natomiast w przypadku innych ośrodków gier odległość nie może być mniejsza niż 50 metrów.

Sposób mierzenia odległości dotyczy salonów gier już istniejących jak i tych, które są dopiero projektowane.

Źródło: portalsamorzadowy

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy