Zabezpieczenie powództwa przez TK na wniosek PO sprzeczne z wcześniejszymi postanowieniami

Artykuł
telewizja republika

Trybunał Konstytucyjny na wniosek PO wydał postanowienie o zabezpieczeniu ws. wyboru sędziów, którego wkrótce ma dokonać Sejm. Jednak okazuje się, że postanowienie to jest sprzeczne z wcześniejszymi postanowieniami TK.

CZYTAJ WIĘCEJ: Trybunał Konstytucyjny na wniosek PO wydał postanowienie o zabezpieczeniu. Zablokuje wybór sędziów?


Wcześniejsze decyzje Trybunału w sprawie zabezpieczenia powództwa wskazują, że tego typu działanie jest nieadekwatne w przypadku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W uzasadnieniu TK do postanowienia z dnia  22 lutego 2006 r. (Sygn. akt K 4/06) czytamy:

Szczególny charakter postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym powoduje, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym są nieadekwatne do niniejszego postępowania (por. postanowienie TK z 24 października 2001 r., sygn. SK 28/01, OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 8, s. 118). Powołane przez wnioskodawców przepisy służą zabezpieczeniu roszczeń, których można dochodzić przed sądem powszechnym lub przed sądem polubownym (art. 730 w związku z art. 732 i art. 755 k.p.c.). Z oczywistych względów wskazane przepisy nie znajdują zastosowania w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, którego kognicja obejmuje badanie aktów normatywnych pod kątem zgodności z przepisami Konstytucji.

Wygląda więc na to, że Trybunał Konstytucyjny na wniosek Platformy Obywatelskiej wydał postanowienie sprzeczne ze swoimi wcześniejszymi postanowieniami w sprawach zabezpieczenia powództw ws. postępowań przed TK. 

 

 

Źródło: telewizjarepublika.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy