Wyrok TK opublikowany. Ordo Iuris z propozycjami wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych

Artykuł
Dziecko z zespołem downa - zdj. ilustracyjne
Pixabay, CC0

Instytut Ordo Iuris wraz z innymi organizacjami prorodzinnymi, złożył w Kancelarii Prezydenta propozycje legislacyjne dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych, jak również usprawienia procedur adopcyjnych. Propozycje rozwiązań prawnych zawierają również analizę programu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

Propozycje Ordo Iuris mają związek z publikacją w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności tzw. aborcji eugenicznej z Konstytucją RP. Wielu przeciwników wyroku TK o niekonstutycyjności przesłanki  eugenicznej sugeruje, że zmiany w prawie aborcyjnym zmuszą kobiety do rodzenia chorych i niepełnosprawnych dzieci, jednak bez odpowiedniego wsparcia ze strony państwa w ich wychowaniu. 

– Na stronie otoczmypomoca.pl można podpisywać petycję do prezydenta z apelem o podjęcie działań w kierunku wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie – podaje Instytut w informacji prasowej.

Przypomnijmy, że postępowanie w sprawie niezgodności przesłanki eugenicznej w obowiązującym w Polsce prawie aborcyjnym zainicjowała grupa parlamentarzystów, którą reprezentowali: dr Bartłomiej Wróblewski oraz Piotr Uściński.

– Stanowiska w tej kwestii wydali Sejm RP i Prokurator Generalny. W obu dokumentach podkreślono sprzeczność dopuszczalności aborcji eugenicznej z ustawą zasadniczą. Swoją opinię na ten temat przekazał sędziom TK Instytut Ordo Iuris. Prawnicy wskazali, że przesłanka eugeniczna narusza nie tylko konstytucyjną zasadę ochrony życia, ale także wiążące Polskę umowy międzynarodowe. Wyrok w tej sprawie został ogłoszony 22 października 2020 r. i, mimo prawnej konieczności jego niezwłocznej publikacji, w Dzienniku Ustaw ukazał się dopiero 27 stycznia 2020 r – wskazuje Ordo Iuris. Prawnicy Instytutu przekazali prezydentowi Andrzejowi Dudzie raport zatytułowany „Jak systemowo wspierać osoby z niepełnosprawnościami?" i konsultowany z przedstawicielami osób niepełnosprawnych oraz lekarzami pracującymi w hospicjach dla dzieci.

– Autorzy publikacji postulują m.in. usprawnienie działalności hospicjów perinatalnych oraz określenie opieki paliatywnej dla dzieci jako świadczenia nielimitowanego. Proponują również powołanie sieci asystentów osób niepełnosprawnych w każdej gminie, a także wprowadzenie bonu terapeutycznego zapewniającego możliwość korzystania z pomocy psychologicznej czy rehabilitacyjnej. Postulowane zmiany dotyczą też prawa podatkowego i polegają na m.in. rozszerzeniu ulgi rehabilitacyjnej – czytamy w informacji prasowej. Co zakładają propozycje Ordo Iuirs? M.in. usprawnienie procedur adopcyjnych, takie jak m.in. ujednolicenie wymagań wobec par chcących adoptować dziecko.

– Autorzy analizy postulują też ustawowe uregulowanie funkcjonowania „okien życia" – poinformowano.

– Publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego to wielki krok w stronę obrony praw każdego człowieka, niezależnie od stanu jego zdrowia. Oznacza to, że, od tej pory, dzieci niepełnosprawne czy z wadami genetycznymi, będą traktowane tak samo, jak ich zdrowi rówieśnicy. To jednak nie koniec wyzwań, które przed nami stoją. Cywilizacja życia oznacza, że państwo ma obowiązek wspierania rodziców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ze względu na niepełnosprawność dziecka- podkreśliła Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Źródło: Ordo Iuris

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy