Sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Tak uważa zdecydowana większość Polaków

Artykuł
FLICKR/HSIVONEN/CC BY 2.0

Większość Polaków (59 proc.) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku; ponad połowa (57 proc.) – że polska gospodarka znajduje się w kryzysie, a zdaniem 68 proc. znalezienie pracy jest bardzo trudne lub niemożliwe – wynika z sondażu TNS Polska.

Ponad połowa Polaków (59 proc.) jest zdania, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Optymiści w tym przypadku stanowią mniejszość – 19 proc.

W porównaniu do wyników z lipca zmniejszył się udział ocen negatywnych (o 10 punktów procentowych), zaś poziom ocen pozytywnych pozostał bez zmian.

Również ponad połowa badanych (57 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie. Zdaniem 40 proc. ankietowanych jest to lekki kryzys, a zdaniem 17 proc. - głęboki.

Przeciwnego zdania jest 29 proc. Polaków, którzy uważają, że polska gospodarka się rozwija. Według 28 proc. jest to jednak powolny rozwój, tylko 1 proc. badanych oceniło, że jest on dynamiczny.

W stosunku do wyników lipcowych negatywne oceny nie uległy znaczącej zmianie (spadek o 1 punkt procentowy), spadł natomiast poziom odpowiedzi pozytywnych (o 5 punktów).

Zdaniem 43 proc. Polaków w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w naszym kraju będą mniej więcej takie same jak obecnie. 8 proc. nie ma w tej kwestii jednoznacznego zdania, a prawie połowa (49 proc.) uważa, że nastąpi zmiana. Przy czym 18 proc. badanych spodziewa się zmiany na lepsze, a 31 proc. – pogorszenia.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca nie było znaczących zmian zarówno jeśli chodzi o odsetek pozytywnych prognoz (spadek o 2 punkty procentowe), jak i negatywnych (spadek 1 punkt procentowy).

Zdecydowana większość Polaków (68 proc.) jest zdania, że znalezienie pracy w Polsce jest trudne, bądź w ogóle niemożliwe. Większość z tych osób (48 proc. ogółu) uważa, że trudno obecnie jest znaleźć jakąkolwiek pracę w naszym kraju, a co piąty badany (20 proc.) uważa, że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia.

Optymiści stanowią ponad jedną czwartą społeczeństwa (26 proc.). Przy czym jedynie 2 proc. Polaków sądzi, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 24 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Sierpniowe wyniki kształtują się tu podobnie jak przed miesiącem. Oceny pozytywne utrzymały się na tym samym poziomie. Oceny negatywne natomiast spadły o 2 punkty procentowe.

Sondaż przeprowadzono w dniach 8-14 sierpnia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie tysiąca mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat.

Źródło: pap

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy