Sondaż: Rosjanie nie chcą głębokiej integracji z Białorusią

Artykuł
President of Russia

Większość Rosjan jest przeciwna głębokiej integracji z Białorusią - podało radio Echo Moskwy. Rozgłośnia opublikowała wyniki badań sondażowych, przeprowadzonych przez Centrum Analityczne Jurija Lewady.

Moskwa od kilku lat zabiega o zintegrowanie rosyjskich i białoruskich systemów społeczno - gospodarczych, w tym bankowego, walutowego, celnego i wizowego. Przeciwko takiej integracji protestuje białoruska opozycja, obawiając się utraty suwerenności.

Według Centrum Lewady, tylko 23 procent Rosjan opowiada się za rosyjsko - białoruską integracją. Wśród tych osób zaledwie 10 procent chciałoby, aby Rosja wchłonęła Białoruś, a 13 procent proponuje utworzenie nowego państwa ze wspólnym rządem. Najwięcej, bo 44 procent Rosjan opowiedziało się jedynie za integracją ekonomiczną, bez łączenia systemów państwowych.

Agencja Informacyjna RBK-a, która szczegółowo omówiła wyniki sondażu, jednocześnie podkreśliła że zabiegi Moskwy o ściślejszą integrację z Mińskiem nie powiodły się. RBK-a przypomniała, że Aleksander Łukaszenka nie zgodził się na proponowane przez Rosję warunki dostaw gazu i ropy i rozpoczął działania, mające uniezależnić Białoruś od rosyjskich surowców. Zdaniem niezależnych ekspertów, postępowanie białoruskiego prezydenta jest jedynie grą polityczną, ale w ostatecznym rozrachunku oddala zagrożenie wchłonięcia Białorusi przez Rosję.

 

Źródło: iar

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy