Rząd wydłuży działanie specustawy funduszowej

Artykuł
Premier Mateusz Morawiecki
KPRM, CC0, fot. P. Tracz

Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma się zająć projektem, który wydłuży działanie tzw. specustawy funduszowej do końca 2023 roku. Chodzi o to, by w dobie pandemii zapewnić płynność realizacji i rozliczeń projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Zgodnie z harmonogramem prac Rady Ministrów rząd na wtorkowym posiedzeniu zająć się ma projektem noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw.

Wydłużenie do grudnia 2023

– W związku z przedłużaniem się stanu pandemii wywołanej wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność przedłużenia szczególnych i nadzwyczajnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań niwelujących negatywny wpływ pandemii na wdrażanie i realizację programów operacyjnych - czytamy w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Jak dodano jest to niezbędne do zapewnienia płynności realizacji i rozliczeń projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

– Proponuje się aby wprowadzane szczególne rozwiązania, mające na celu niwelowanie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na wdrażanie, realizację i rozliczenie programów operacyjnych miały charakter czasowy. Projekt przewiduje przedłużenie stosowania specustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. - czytamy w wykazie.

Dodano, że projekt oprócz uchylenia części przepisów - tak by później uniknąć wątpliwości interpretacyjnych- przewiduje objęcie zakresem zastosowania specustawy funduszowej wobec programów realizowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. – Charakter tych programów jest co do zasady analogiczny do programów i instrumentów objętych już zakresem stosowania tej ustawy, stąd proponowana zmiana służy uspójnieniu przepisów ustawy w tym zakresie - wyjaśniono.

Specustawa funduszowa - co zawiera?

Obowiązująca specustawa funduszowa przewiduje m.in. możliwość uznania za kwalifikowane wydatki na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach. Pozwala też na wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność i wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności.

Ustawa daje także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących oraz kontroli i audytów. Ponadto, w przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie oceny "zza biurka", będzie można je zawiesić.

Przepisy przewidują ponadto możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji. Uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie ma nie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy