Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego!

Artykuł
Grzegorz Jakubowski KPRP

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominacje nowym sędziom Sądu Najwyższego do izby cywilnej, izby karnej oraz izby kontroli nadzwyczajnej.

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę 27 nowych sędziów Sądu Najwyższego.

Powołania dotyczą 19 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.

– Zgodnie z przepisem artykułu 44 ust. 1b tej ustawy, jeżeli uchwały w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego nie zaskarzyli wszyscy uczestnicy postępowania, staje się ona prawomocna w części obejmującej rozstrzygnięcia o przedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, a także w części obejmującej rozstrzygnięcia o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego tych uczestników postępowania, którzy nie wnieśli odwołania  - powiedział dzisiaj w radiowej Jedynce Paweł Mucha. 

Źródło: Polski Radio // Media // Twitter

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy