Prezydent podpisał nowelę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Artykuł
Jakub Szymczuk/KPRP

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, doprecyzowującą listę instytucji obowiązanych o przedsiębiorców, pośredniczących w obrocie dziełami sztuki i rozszerzającą zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Celem nowelizacji jest wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Dyrektywa zmodyfikowała unijne ramy prawne, dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwiększająca transparentność przepływów finansowych dokonywanych w systemie finansowym.

Wprowadzane zmiany dotyczą m.in. rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy o warunki wykonywania działalności gospodarczej przez niektóre instytucje obowiązane, rozszerzenia zakresu krajowej oceny ryzyka i rozszerzenia przypadków obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje zobowiązane.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych (tj. bez obowiązku wpisu do rejestru), dostosują działalność do nowych wymogów w terminie do sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, w tym w zakresie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Nowela wejdzie w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących m.in. rozszerzenia zakresu gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej statystyk, uszczegółowienia zasad dotyczących stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka, które wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Przepisy dotyczące m.in. mechanizmów weryfikacji danych oraz przepisy w zakresie działalności regulowanych na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych – wejdą w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przekaże krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Komisji Europejskiej, państwom członkowskim oraz europejskim urzędom nadzoru, po akceptacji Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Źródło: prezydent.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy