PFN walczy z koronawirusem. Udziela wsparcia Polakom na wschodzie

Artykuł
Canva

Sytuacja pandemiczna na Białorusi spotkała się z pomocą, którą otrzyma z Polskiej Fundacji Narodowej. Do kilkunastu miast i miasteczek w Diecezji grodzieńskiej trafią najpotrzebniejsze środki higieniczne: maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące. Środki będą dystrybuowane wśród najbardziej potrzebujących, w tym również Polaków zamieszkujących Białoruś.

Zarząd PFN uznał za kwestię priorytetową udzielenie wsparcia i pomocy najbardziej potrzebującym. Kolejny raz pomoc trafi na Białoruś, tym razem na Grodzieńszczyznę, poprzez Caritas w Grodnie.

Wsparciem zostaną objęte punkty pomocy socjalnej Caritas, świetlice parafialne, domy inwalidów, przedszkola lub internaty dla inwalidów, oraz parafie Diecezji w Grodnie. Naszym celem jest także dotarcie z pomocą do małych miejscowości, szczególnie tam, gdzie jest większy ruch ludzi, a tym samym i większe niebezpieczeństwo migracji wirusa.

- Działalność pomocowa Polskiej Fundacji Narodowej realizowana poza granicami kraju to konsekwencja naszych zobowiązań wobec Fundatorów, ale i wynik przekonania, że okres pandemii obliguje do wykazania się solidarnością międzynarodową. Trudno kształtować wizerunek Polski za granicą bez widocznych świadectw zaangażowania Polaków w realne wsparcie udzielane potrzebującym poza granicami kraju. To wyraz międzypaństwowej empatii i międzynarodowej solidarności – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Wsparcie w czasach pandemii

- Czas pandemii to okres niezwyczajny, który wymaga integracji zasobów i synergii działań wszystkich instytucji, w tym stowarzyszeń, organizacji i fundacji. Polska Fundacja Narodowa jako podmiot trzeciego sektora wspiera walkę z chorobą zakaźną COVID-19 przekazując darowizny na zakup sprzętu diagnostycznego, ambulansów, środków antyseptycznych dla szpitali, domów pomocy społecznej, hospicjów, zakładów dla chronicznie chorych itd. Zadania te realizuje PFN w Polsce, ale także znacząca część naszych projektów to pomoc udzielana poza granicami kraju przez redystrybucję niezbędnych i szybko zużywalnych materiałów medycznych. W świecie powiązań globalnych koniecznym sposobem walki z pandemią i jej gospodarczymi konsekwencjami są właśnie działania międzynarodowe – stwierdził prezes PFN Marcin Zarzecki.

Ksiądz Dyrektor Caritas w Grodnie, Ks. dr Roman Raczko napisał do PFN:

- Caritas Diecezji grodzieńskiej wyraża PFN wdzięczność za pomoc w trudnych czasach pandemii. Mimo ryzyka zachorowania, jako Caritas prowadzimy swoje projekty, ponieważ trzeba karmić bezdomnych, pomagać biednym, odwiedzać i wspierać samotnych, prowadzić spotkania dla dzieci w świetlicach i salkach katechetycznych. Okazana pomoc będzie przeznaczona na zakup maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących, które będą wykorzystywane w punktach Caritas całej Diecezji, jak również przekazane do Parafii katolickich naszej Diecezji.

Źródło: Materiały prasowe

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy