Papieź Franciszek nazywa świętego Jana Pawła II "wielkim papieżem" i podkreśla jego wartość dla rodzin

Artykuł
flickr

Papież Franciszek powiedział, że nauczanie św. Jana Pawła II na temat rodziny to "pewny punkt odniesienia, by znaleźć konkretne rozwiązania dla trudności i niezliczonych wyzwań, jakim rodziny muszą stawiać czoło". Jana Pawła II nazwał "świadkiem piękna rodziny".

 

Słowa wypowiedziane na temat świętego papieża Polaka, znalazły się w przesłaniu, jakie Franciszek wystosował do arcybiskupa Agostino Marchetto z okazji sympozjum zorganizowanego z jego udziałem w środę na rzymskim Kapitolu pod hasłem "Jan Paweł II, papież rodziny". Odbyło się ono w związku z przypadającą w przyszłym roku setną rocznicą urodzin papieża Polaka.

- Jan Paweł II  przez całe swoje życie nieprzerwanie wskazywał Kościołowi i społeczeństwu potrzebę ochrony i promowania rodziny, złożonej z mężczyzny i kobiety jako życiodajnej komórki ludzkości - napisał papież Franciszek.

Franciszek przytoczył słowa z adhortacji apostolskiej polskiego papieża "Familiaris consortio" z 1981 roku o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym: "Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę. Jest zatem rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny".

- Zgodnie z tą perspektywą pontyfikat Jana Pawła II wyróżniało zaangażowanie na rzecz zrozumienia natury i znaczenia rodziny jako Kościoła domowego, w którym małżonkowie wezwani są do stworzenia wspólnoty osób, wzrastając stale poprzez codzienną wierność przysiędze małżeńskiej, by dawać całkowity dar z siebie - podkreślił papież.

Franciszek nazwał Jana Pawła II "wielkim papieżem" i "świadkiem piękna rodziny i jej niezbywalnej roli w społeczeństwie".

 

Czytaj także:

CZY WIEDZIAŁEŚ? Nieznana historia egzorcyzmu, jaki wykonał Jan Paweł II

Źródło: media, vaticannews

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy