• 08.08.2022
 • M. Morawiecki (premier RP) dla "The Spectator": wojna na Ukrainie obnażyła prawdę o Rosji; wielu nie chciało dostrzec, że państwo Władimira Putina nadal ma imperialistyczne zapędy; teraz muszą zmierzyć się z faktem, że w Rosji odżyły demony XIX i XX wieku: nacjonalizm, kolonializm, totalitaryzm
 • M. Morawiecki (premier RP) dla "The Spectator": wojna na Ukrainie obnażyła też prawdę o Europie; europejscy przywódcy dali się zwabić Władimirowi Putinowi; w następstwie inwazji na Ukrainę są w szoku
 • USA: Pentagon ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy wart 1 mld dolarów; w transzy znalazła się m.in. amunicja do systemów HIMARS i obrony powietrznej NASAMS, a także 20 moździerzy kalibru 120 mm oraz 75 tys. pocisków do haubic kalibru 155 mm
 • USA: Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie dodatkowe 4,5 mld USD pomocy finansowej; pieniądze mają posłużyć do wsparcia dalszego funkcjonowania państwa ukraińskiego i świadczeń socjalnych w tym kraju
 • Ukraina: siły rosyjskie uszkodziły elektrociepłownię w Charkowie, która zaopatruje jedną trzecią miasta w ogrzewanie i gorącą wodę; pracujemy nad naprawieniem infrastruktury krytycznej, w którą uderza wróg", powiedział gubernator obwodu
 • Ukraina: okupanci zamierzają w najbliższym czasie nielegalnie deportować do Rosji 104 dzieci z zajętych terenów obwodu ługańskiego; są to plany przedstawione przez rosyjską rzeczniczkę praw dziecka Marię Lwową-Biełową
 • Niemcy: były kanclerz federalny Gerhard Schroeder nie naruszył zasad partyjnych SPD swoim zaangażowaniem na rzecz rosyjskich firm państwowych i może pozostać w strukturze; opinię wydała komisja arbitrażowa podokręgu SPD w Hanowerze
 • IMGW: temperatura maksymalna we wtorek będzie się wahać od 20 stopni Celsjusza nad morzem, 24 stopni na wschodzie do 26 st. C na południowym zachodzie
 • WAŻNE! od 10.08 (środa) Telewizja Republika zmienia pozycję na platformie satelitarnej Canal Plus; program migruje z kanału 214 na 64
 • Telewizja Republika 1 sierpnia powróciła na cyfrowy multiplex telewizji naziemnej w Katowicach; nasz kanał jest też już dostępny w sieci kablowej UPC w wersji HD
 • więcej informacji z kraju i ze świata non stop na www.tvrepublika.pl oraz na Twitterze (at)RepublikaTV; czekamy też na wiadomości od Państwa pod adresem: kontakt(at)telewizjarepublika.pl; polecamy serwis YT (youtube.com/c/TelewizjaRepublikaPolska)
   
Relacje Inwestorskie

ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA

Niniejszą uchwałą zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2022 r., na godz. 11.00 z porządkiem obrad jak w treści Ogłoszenia poniżej i w związku z tym poleca umieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następujące ogłoszenie:

TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000446368. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2013 r.

Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 5 679 559,00 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 niniejszym zwołuje na dzień 21 czerwca 2022 r., na godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.    Przedstawienie i rozpatrzenie:
1)  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku;
2)  sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok;
3)  wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2021 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.;
2)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;
3)  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.;
4)  przeznaczenia zysku Spółki wykazanego za 2021 r.;
5)  udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.;
6)  udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pawiej 55.

                                                                           Prezes Zarządu

                                                                       Tomasz Sakiewicz

 


 

TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000446368. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2013 r.

Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 5 679 559,00 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 w związku ze zwołanym na dzień na 21 czerwca 2022 r., na godz. 11.00 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tej Spółki publikuje zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia przez Słowo Niezależne Sp. z o.o. następującej kwestii:

Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działania Spółki w razie sytuacji zajścia przesłanek z art. 397 k.s.h.

                                                                           Prezes Zarządu

                                                                       Tomasz Sakiewicz