O ks. Popiełuszce w Parlamencie Europejskim. Sumliński: Jeśli nie On, to kto zasługuje na prawdę?

Artykuł

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się spotkanie z autorami książek o życiu i śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki - Łukaszem Kudlickim i Wojciechem Sumlińskim oraz prezentacja wystawy i albumu Instytutu Pamięci Narodowej poświęconych kapelanowi "Solidarności". Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Anny Fotygi. – Tak jak Katyń był zbrodnią założycielską PRL, tak zabójstwo ks. Jerzego stało się zbrodnią założycielską III RP – stwierdził na spotkaniu dziennikarz Wojciech Sumliński.

Spotkanie rozpoczęła Anna Fotyga, która przypomniała, że Śp Prezydent Lech Kaczyński podróżując z Warszawy do Gdańska jako wiceprzewodniczący "Solidarności", zawsze niezależnie od pory dnia i nocy zatrzymywał się przy kościele św. Stanisława Kostki, aby pomodlić się przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. – Dla mojego pokolenia i dla ludzi związanych z Solidarnością ks. Jerzy Popiełuszko był ikoną –  powiedziała Fotyga.

Ewa Rogalewska z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej za pomocą albumu "Nasz duszpasterz i my. Ks. Jerzy Popiełuszko we wspomnieniach i fotografiach" oraz wystawy "Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 1947-1984" przybliżyła historię życia kapłana. Przypomniała zwłaszcza o jego ogromnym zaangażowaniu w duszpasterstwo świata pracy - organizację mszy świętych za Ojczyznę i pielgrzymek ludzi świata pracy na Jasną Górę. – Dla nas ksiądz Jerzy jest wielkim symbolem. Naszym zadaniem jest nieść przekaz ku dalszym pokoleniom. IPN próbuje to czynić – mówiła  Rogalewska, prezentując unikatowe zdjęcia autorstwa Jerzego Szóstko, przyjaciela ks. Jerzego Popiełuszki.

– On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia, tak jak Chrystus – tymi słowami, wypowiedzianymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II 7 czerwca 1991 roku we Włocławku, swoje wystąpienie rozpoczął Łukasz Kudlicki. Autor książek "Portret świętego" oraz "Cuda Księdza Jerzego" nawiązał w ten sposób do miejsca, w którym odbywa się spotkanie. Warto podkreślić, iż w spotkaniu obok europosłów i pracowników unijnych instytucji licznie udział wzięła belgijska Polonia. Na sali obecne były także osoby, które osobiście znały ks. Jerzego Popiełuszkę i w latach 80-tych z Belgii wspierały jego misję.  – Przesłanie ks. Jerzego zło dobrem zwyciężaj to światło nadziei w dzisiejszych skomplikowanych czasach, kiedy Europa gubi swoją tożsamość, odrywa się od swoich chrześcijańskich korzeni – mówił Łukasz Kudlicki. – Bł. ks. Jerzy Popiełuszko był symbolem nieustraszonej wierności prawdzie. Był postacią na tyle charyzmatyczną, że gromadził wokół siebie setki tysięcy ludzi – podkreślał Kudlicki. Autor biografii księdza Popiełuszki podkreślał także, iż kult kapelana "Solidarności" rozprzestrzenia się na całym świecie – od Francji po Filipiny, a przykłady uzdrowień z całego świata za wstawiennictwem ks. Jerzego będą z pewnością wzięte pod uwagę w procesie kanonizacyjnym. – Jak miałem okazję osobiście się przekonać, kult bł. ks. Popiełuszki jest też obecny na komunistycznej Kubie, gdzie dla wiernych nabiera szczególnego znaczenia – opowiadał Kudlicki.

Uczestnicy spotkania wskazywali, że mimo upływu ponad 30 lat, wciąż nie są znane wszystkie okoliczności i prawdziwi mocodawcy zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki.  – Ciągle jesteśmy daleko od prawdy o śmierci  bł. ks. Jerzego. Ważne jest, by takie spotkania jak to uświadomiły wszystkim decydentom, że wyjaśnienie tej sprawy - podobnie jak katastrofy smoleńskiej - jest kwestią przyszłości Polski, przyszłości narodu – powiedziała Anna Fotyga. Następnie głos zabrał red. Wojciech Sumliński. Dziennikarz śledczy podkreślał, że tak jak Katyń był zbrodnią założycielską PRL, tak zabójstwo ks. Jerzego stało się zbrodnią założycielską III RP. Sumliński przytaczając zeznania świadków oraz przedstawiając fakty wskazywał, iż po trzydziestu latach wciąż nie znamy prawdy o morderstwie kapłana, a także jego zleceniodawcach i wykonawcach. Sumliński ponowił krytykę śledztwa, które po odsunięciu prokuratora Andrzeja Witkowskiego utknęło w martwym punkcie. – Od lat nie zbadano żadnego dokumentu, nie przesłuchano żadnego świadka. Prokurator Witkowski jest jedyną osobą, która może wyjaśnić tę sprawę –przekonywał Sumliński. – Stawką nie jest tylko wyjaśnienie wszystkich okoliczności śmierci, ale przywrócenie całych zakłamanych obszarów III RP. Na kanwie tej zbrodni zawierano wiele układów, mordowano kolejnych świadków. To wszystko działo się w III RP, nawet w ostatnich latach – dodał dziennikarz.

Sumliński poinformował, że w najbliższych dniach zostanie wystosowana petycja do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o przywrócenie prokuratora Witkowskiego do śledztwa ws. śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Dziennikarz zaapelował o jak najliczniejsze poparcie tej petycji. – Jeśli nie ks. Jerzy, to kto zasługuje na prawdę? – pytał.  Obecny na spotkaniu Janusz Wojciechowski poparł postulat przywrócenia prokuratora Witkowskiego do śledztwa, wspominając, iż osobiście miał okazję pozytywnie ocenić profesjonalizm prokuratora. Europoseł stwierdził jednak, że będzie to możliwe po dokonaniu zmian ustawowych.  Stanowisko to poparła Anna Fotyga, wskazując, że przywrócenie połączenia funkcji ministra i prokuratura generalnego jest częścią programu obozu Prawa i Sprawiedliwości.

 

Źródło: telewizjarepublika.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy