Michał Dworczyk powołany na funkcję pełnomocnika rządu w związku z narodowym programem szczepień przeciw COVID-19

Artykuł
Szef KPRM Michał Dworczyk
PAP/Rafał Guz

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zostanie pełnomocnikiem rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika opublikowano w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Został umieszczony na etapie komisji prawniczej.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że ustanowienie pełnomocnika wynika z potrzeby zapewnienia koordynacji działań związanych z narodowym programem szczepień ochronnych przeciwko SARS-CoV-2.

Do zadań pełnomocnika należeć będzie analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie szczepień ochronnych oraz przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących wdrożenia programu szczepień.

Pełnomocnik ma wykonywać zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań. W projekcie zapisano, że pełnomocnik może, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie zapisano, że wydatki związane z działalnością pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy