Jarosław Gowin i Olga Semeniuk powołani w skład Rady Dialogu Społecznego

Artykuł
Jarosław Gowin i Andrzej Duda.
www.gov.pl

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin oraz wiceminister Olga Semeniuk – jako przedstawicielka ministra właściwego ds. pracy, odpowiedzialna za dialog społeczny – zostali powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę w skład Rady Dialogu Społecznego. Uroczystość odbyła się dziś w Pałacu Prezydenckim.

– Współpraca pomiędzy trzema stronami dialogu stanowi fundament rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. To dla mnie wielki zaszczyt móc pracować w instytucji, która stoi na straży zrównoważenia i realizacji interesów pracowników, przedsiębiorców i pracodawców oraz rządu – mówi wicepremier Jarosław Gowin.

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsze krajowe forum współpracy rządu, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Jako minister właściwy do spraw pracy, wicepremier Jarosław Gowin będzie koordynował udział w RDS strony rządowej, która obecnie obejmuje roczne przewodnictwo w Radzie.

Poza tym w skład Rady, na wniosek Premiera Mateusza Morawieckiego, powołano także Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki oraz Andrzeja Niedzielskiego – Ministra Zdrowia.

Radę Dialogu Społecznego ustanowił Prezydent RP 22 października 2015 r., na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego.

Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności i spójności społecznej polskiej gospodarki.  

Rada ma także, w praktyczny sposób, realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Rada wspiera też określanie i wdrażanie polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych. Jej rolą jest również budowanie wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej. 

W skład Rady wchodzą przedstawiciele największych central związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ), organizacji pracodawców (Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, ZP Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców) oraz rządu. Członków Rady powołuje Prezydent RP.

 

Źródło: www.gov.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy