Dziś Wielki Czwartek - pierwszy dzień Triduum Paschalnego

Artykuł
Flickr/Catholic Church England and Wales/ CC BY-SA 2.0

W Wielki Czwartek rozpoczynają się obchody Triduum Paschalnego, święta, które w kościele katolickim uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Ten dzień jest szczególnym świętem kapłanów. Przed południem księża spotykają się na Mszy Krzyżma, a wieczorem kapłani spotykają się z wiernym na uroczystej liturgii.

Dzisiaj we wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami (nierzadko z całej diecezji) odprawia mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święci oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.

Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji, a odprawiane tego dnia uroczystości kościelne symbolizują gromadzenie się uczniów Jezusa na Ostatniej Wieczerzy.

Wieczorem podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej biskupi i kapłani dokonują obrzędu umycia nóg, który symbolizuje służebny charakter kapłaństwa i realizację Chrystusowego testamentu "wzajemnej miłości". Zwyczaj ten nawiązuje do umycia nóg apostołom przez Chrystusa, co - jak zapisał św. Jan - stało się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Wówczas - według ewangelisty - Jezus powiedział: "Dałem wam (…) przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem".

Po Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament jest przenoszony do tzw. Kaplicy Przechowania (Ciemnicy), gdzie odbywa się jego adoracja. Na pamiątkę modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, a następnie jego pojmania i uwięzienia, adoracja trwa przynajmniej do północy. Wyraża wdzięczność wiernych za dar ustanowienia Eucharystii. W czasie czuwania wierni rozważają ostatnie chwile Jezusa przed męką i śmiercią na krzyżu.

Wielki Tydzień to historia miłości

Podczas spotkania z wiernymi, papież Franciszek zaznaczył, że trzy najbliższe dni (od Wielkiego Czwartku - red.) skupione są na miłosierdziu, ponieważ to ono ukazuje, "jak daleko może posunąć się miłość Boga".

Franciszek podkreślił, że tajemnica, którą adorujemy w Wielkim Tygodniu, to wspaniała historia miłości Boga do ludzi, która nie zna przeszkód. Papież stwierdził też, że odnosząc się do liturgii Wielkiego Czwartku, przykład Jezusa myjącego nogi swoim uczniom to właśnie przykład miłości. – Eucharystia to miłość, która staje się służbą. Jest to wspaniała obecność Chrystusa, który pragnie nakarmić każdego człowieka, zwłaszcza zaś najsłabszych, aby uczynić ich zdolnymi do drogi świadectwa pośród doznawanych na świecie trudności. I nie tylko! Dając się nam na pokarm, Jezus zaświadcza, że mamy nauczyć się dzielić z innymi tym pokarmem, aby stał się prawdziwą komunią życia z wszystkimi potrzebującymi. On się nam daje i wymaga, byśmy w Nim trwali, ażeby czynić to samo – mówił papież.

Symbolicznie podczas dzisiejszej Liturgię Wieczerzy Pańskiej, odprawianej wśród młodocianych uchodźców w Castelnuovo di Porto, Franciszek obmyje stopy właśnie dwunastce z uchodźców. – Obmywając stopy uchodźcom papież prosi o szacunek dla każdego z nich – tłumaczył arcybiskup Rino Fisichella.

Źródło: telewizjarepublika.pl, pl.radiovaticana.va, fronda.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy