Dr Targalski wyjaśnia! Dlaczego ukraińska Cerkiew postanowiła być niezależna od Rosji?

Artykuł
Telewizja Republika

– Powstaje jedna cerkiew prawosławna na Ukrainie. Trzeba się trochę cofnąć w historii. W 998 roku ostatecznie powstała Metropolia Kijowska, która obejmowała wszystkie ziemie ruskie. Ruskie to nie znaczy, rosyjskie tylko po prostu wschodniosłowiańskie - powiedział dr Jerzy Targalski w swoim programie w Telewizji Republika ,,Geopolityczny tygiel''.

– Powstaje jedna cerkiew prawosławna na Ukrainie. Trzeba się trochę cofnąć w historii. W 998 roku ostatecznie powstała Metropolia Kijowska, która obejmowała wszystkie ziemie ruskie. Ruskie to nie znaczy, rosyjskie tylko po prostu wschodniosłowiańskie - zaczął dr Jerzy Targalski.

– W 1448 roku z Metropolii Kijowskiej wyodrębniła się Metropolia Moskiewska, oczywiście drogą sfałszowanych dokumentów, kłamstw i innych podróbek, bo taki jest styl pracy w Moskwie. Ta metropolia w Moskwie istniała do 1596 roku, czyli do Unii brzeskiej, kiedy tak naprawdę hierarchia prawosławna przestała istnieć, bo hierarchowie prawosławni przystąpili do unii z Rzymem, czyli do Unii brzeskiej - mówił historyk. 

 – W 1620 roku na żądanie Kozaków zaczęto odtwarzać hierarchię prawosławną. W 1633 roku Sejm Rzeczpospolitej uznał powołanie na nowo Metropolii Kijowskiej - opowiadał publicysta. 

– Taka sytuacja trwała do 1655 roku. Wówczas Rzeczpospolita zaczęła już słabnąć. (...) W tej sytuacji ówczesny metropolita kijowski zwrócił się o nadanie metropolity kijowskiego do patriarchy moskiewskiego, co oznaczało, że metropolia kijowska przechodzi z jurysdykcji Konstantynopola pod jurysdykcję moskiewską - mówił historyk. 

 – Taka sytuacja podległości Moskwie trwała do 1918 roku. Wówczas w okresie tzw. Hetmananatu czyli państwa Skoroparadskiego zaczęto tworzyć ukraińską cerkiew autokefaliczną prawosławną. Istniała ona do 1930 roku, kiedy komuniści w praktyce całe duchowieństwo wysłali do Łagrów. W związku z tym do tego czasu na Ukrainie istniała tylko rosyjska cerkiew prawosławna - dodał.

– Ukraińską cerkiew autokefaliczna prawosławna została tylko na emigracji - powiedział dr Jerzy Targalski. 

WIĘCEJ DOWIESZ SIĘ OGLĄDAJĄC NAJNOWSZY ODCINEK PROGRAMU DR JERZEGO TARGALKSIEGO ,,GEOPOLITYCZNY TYGIEL''

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy