Decyzje w sprawie KPO. Posiedzenie sejmowych komisji

Artykuł
Fot. Portal TV Republika

Trwa wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom (druk nr 1123) - uzasadnia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Minister Spraw Zagranicznych (Sejm).

Źródło: portal TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy