Abp Marek Jędraszewski został nowym metropolitą krakowskim

Artykuł
Archidiecezja Łódzka

Abp Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 w Poznaniu. Jest profesorem nauk teologicznych, był biskupem pomocniczym poznańskim w latach 1997–2012, arcybiskupem metropolitą łódzkim od 2012, zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski od 2014 r.

Dnia 8 grudnia 2016 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza kardynała Stanisława Dziwisza z posługi arcybiskupa metropolity krakowskiego i mianował nowym metropolitą krakowskim księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego.

Równocześnie Ojciec Święty zlecił kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi posługę biskupa w charakterze Administratora Apostolskiego Archidiecezji Krakowskiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez następcę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami liturgicznymi imię biskupa w Modlitwie Eucharystycznej wymienia się we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie Archidiecezji Krakowskiej od dnia, w którym dokonał kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego
(Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów, 1163). Do tego dnia należy wymieniać imię Administratora Apostolskiego.

Księdza kardynała Stanisława Dziwisza oraz nowego metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego otaczamy naszą serdeczną modlitwą.

Źródło: twitter/Archidiecezja Krakowska

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy