Zarzecki: Nawiązanie kooperacji z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim to naturalny etap rozwoju naszych instytucji

Artykuł
Facebook/Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

W dniu 16 lutego 2021 roku, w siedzibie Polskiej Fundacji Narodowej został podpisany list intencyjny w celu nawiązania wzajemnej współpracy pomiędzy PFN, a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Katolickim Uniwersytetem Lubelski reprezentował Rektora ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego, natomiast Polskiej Fundacji Narodowej prezesa Zarządu dr Marcin Zarzecki.

Jednym z celów statutowej działalności PFN jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa oraz kulturalna. To ostatnia polega na podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej. W szczególności wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym ochrony jej wizerunku.

- Skuteczność przedsięwzięć realizowanych pod auspicjami Polskiej Fundacji Narodowej czyni naturalnym ideę budowania sieci współpracy międzyinstytucjonalnej. Nawiązanie kooperacji z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, uczelnią o niezwykle istotnym dorobku naukowym, badawczym i w zakresie kształcenia odpowiedzialnych za losy Polski obywateli, to naturalny etap rozwoju naszych instytucji. Pragniemy integrować zasoby i potencjały uczelni i organizacji trzeciego sektora dla uskuteczniania efektywnych i koniecznych projektów, projektów dedykowanych do zbiorowości młodzieży, grup społeczno-zawodowych, środowisk twórców, mediów itd – powiedział Zarzecki.

Celem współpracy pomiędzy PFN a KUL będzie wykorzystanie potencjału i kompetencji obu stron w zakresie promocji polskiej nauki, kultury, historii, potencjału gospodarczego i technologicznego. Strony wyraziły wolę realizacji wspólnych projektów, w tym medialnych i edukacyjnych, skierowanych m.in. do młodzieży, mediów krajowych i zagranicznych oraz Polonii i Polaków mieszkających za granicą.

222_670_03
Źródło: Materiały prasowe

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy