Zakończono postępowanie upadłościowe Amber Gold. Wierzyciele otrzymali 10 proc. zwrotu zgłoszonych wierzytelności

Artykuł
WIKIPEDIA/ZORRO2212/CC BY-SA 3.0

Zakończono postępowanie upadłościowe spółki Amber Gold. Wierzytelności w kategorii IV, obejmującej klientów indywidualnych, opiewały na kwotę niemal 582 milionów złotych.

Postanowienie nie jest prawomocne, uczestnikom postępowania przysługuje prawo do zażalenia. Ostateczny plan podziału, który obejmował 11527 wierzycieli zakwalifikowanych do IV kategorii zaspokojenia tj. klientów indywidualnych spółki Amber Gold, został w całości wykonany.

Wierzytelności w kategorii IV opiewały na kwotę 581.846.865,70 zł. Wypłaty dokonano w większości poprzez dokonanie przelewów na rachunki bankowe wierzycieli. Wierzyciele otrzymali około 10 procent zwrotu ze zgłoszonych wierzytelności, wypłacono im łącznie 66.261.141,13 zł. Wierzycielom rzeczowym wypłacono 4.666.563,44 zł – podał sędzia.

Źródło: PAP/Dziennik

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy