„Wspierająca Szkoła” – pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Portal TV Republika 11-09-2023, 16:26
Artykuł
Materiały prasowe

86 proc. respondentów badania przeprowadzonego na zlecenie Adamed uważa, że w Polsce konieczne jest większe wsparcie dla szkół i rodziców w zakresie pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży. By wzmocnić dobrostan uczniów, Fundacja Adamed wraz z serwisem Życie warte jest rozmowy rozpoczęła projekt „Wspierająca Szkoła”. Celem programu jest budowanie wspierającego otoczenia dla młodych osób w kryzysie psychicznym.

Dane statystyczne dotyczące problemów z jakimi zmagają się najmłodsze pokolenia są zatrważające, a ich liczba rok rocznie wzrasta. Jak pokazują dane Komendy Głównej Policji, najmłodsi Polacy coraz częściej dokonują zamachów samobójczych. W 2022 r. odnotowano ponad 2 tys. takich prób wśród osób do 19. roku życia.  Natomiast jak wynika z raportu serwisu Życie warte jest rozmowy, aż o 77 proc. nastąpił wzrost zachowań samobójczych oraz o 19 proc. śmierci samobójczych pomiędzy 2021 a 2020 rokiem.

W odpowiedzi na wyzwania związane z pogarszającym się stanem psychicznym młodzieży, Fundacja Adamed nawiązała współpracę z wiodącymi ekspertami z dziedziny zdrowia psychicznego, działającymi w ramach serwisu Życie warte jest rozmowy. Dzięki temu partnerstwu, z początkiem nowego roku szkolnego, Fundacja Adamed uruchamia pilotażowy projekt, jakim jest "Wspierająca Szkoła". Inicjatywa zyskała patronat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Partnerem jest Adamed Pharma.

„Wspierająca Szkoła” to program skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest profilaktyka zachowań samobójczych, dostarczenie wiedzy nauczycielom, rodzicom oraz grupie rówieśniczej. Uczy, jak być wsparciem dla młodych osób w kryzysie, gdzie szukać pomocy i jak jej udzielać.

- Zgodnie z misją Adamed „Odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny”, jako Fundacja Adamed postanowiliśmy odpowiedzieć na problem pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, bo w dobie po pandemii jest to wyzwanie dla nas jako społeczeństwa. Wspólnie z ekspertami merytorycznymi stworzyliśmy program "Wspierająca Szkoła", aby skutecznie wesprzeć uczniów w obszarze zdrowia psychicznego. Będziemy budować wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców świadomość dotyczącą stanu psychicznego dzieci i młodzieży. Będziemy działać prewencyjnie i zapobiegać próbom samobójczym, bo przecież część z nich może zakończyć się tragicznie. Udostępniamy nauczycielom i rodzicom wiedzę i narzędzia, by skutecznie zapobiegali zachowaniom samobójczym wśród młodych. Placówki szkolne uczestniczące w programie zyskają miano „Wspierającej Szkoły” – mówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Prezes Fundacji Adamed.

- Jesteśmy dumni, że wspólnie z Fundacją Adamed możemy realizować tak ważny społecznie projekt. Program ten nie tylko skupia się na wsparciu uczniów, ale także edukuje nauczycieli i rodziców w kwestii radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi. To ważny krok w kierunku prewencji i budowania zdrowego środowiska dla naszych najmłodszych, w którym mogą się rozwijać bezpiecznie i pewnie – mówi dr n. hum. Halszka Witkowska, pomysłodawczyni i koordynatorka inicjatywy “Życie warte jest rozmowy”, współorganizatora programu „Wspierająca Szkoła”.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dniach 11-14 sierpnia 2023 roku na zlecenie Adamed Pharma, 54 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym uważa, że polskie szkoły nie zapewniają wystarczającego dostępu do usług psychologicznych, a tylko 27 proc. rodziców potwierdziło, że szkoły, w których uczą się ich dzieci organizowały spotkania z rodzicami w sprawie zdrowia psychicznego uczniów, np. na temat przeciwdziałania samobójstwom lub dotyczące walki z depresją. Dodatkowo 86 proc. respondentów uważa, że konieczne jest większe wsparcie dla szkół i rodziców w zakresie pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży, a 69 proc, jest zdania, że szkoły nie zapewniają wystarczającego dostępu do usług psychologicznych.

Jacek Chmiel, Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Warszawie im. prof. Jigoro Kano, która bierze udział w programie Fundacji Adamed, wyjaśnia: 

- Bardzo cieszymy się, że jako jedna z pierwszych szkół możemy wziąć udział w pilotażu programu "Wspierająca Szkoła". Widzimy na co dzień, obserwując naszych uczniów, jak ważne jest wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego. Ten program oferuje nam narzędzia, które pomagają w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz wspierają proces tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole. Szkolą kadrę nauczycielską, rodziców oraz młodzież jak być uważnym i dostrzec osobę w kryzysie. Umieć jej pomóc lub wiedzieć, gdzie tej pomocy szukać.

Pierwsze warsztaty oraz działania edukacyjne już wkrótce rozpoczną się w 5 wybranych placówkach w ramach pilotażu tego projektu. Szkoła, która skorzysta z pełnego pakietu oferowanego w ramach programu otrzyma Certyfikat „Wspierająca Szkoła”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jego założeń, czasu trwania, uczestniczących szkół, patronatów oraz specjalistów dostępne są na stronie internetowej projektu www.wspierajacaszkola.pl.

Fundacja Adamed od lat angażuje się w działania społeczne i społeczną odpowiedzialność biznesu. Projekt "Wspierająca Szkoła" to kolejny krok w dążeniu do poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, aby pomóc w tworzeniu zdrowszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

Adamed Pharma to rodzinna firma farmaceutyczno-biotechnologiczna ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Firma została założona w 1986 roku. Dziś zatrudnia niemal 2700 Współpracowników, posiada 2 zakłady produkcyjne w Polsce i jeden w Wietnamie. Filarami rozwoju jest ekspansja zagraniczna, inwestycje w zwiększanie produkcji leków w Polsce oraz w innowacje. Adamed Pharma prowadzi prace nad własnymi lekami innowacyjnymi. Własność intelektualna firmy jest chroniona ponad 200 patentami w większości krajów na świecie, a w swoim portfolio mamy ponad 500 produktów. Każdego roku Adamed Pharma produkuje ponad 3 miliardy tabletek sprzedawanych na ponad 70 rynkach na świecie. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe milionom pacjentów w Polsce i wielu innych krajach. Przyczynia się do rozwoju nie tylko krajowego rynku farmaceutycznego, ale również – ze względu na skalę przedsiębiorstwa – całej polskiej gospodarki.

Źródło: Materiały prasowe

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy