Ważne spotkanie Pierwszej Damy. Tematem rozmowy edukacja obronna w szkołach

Artykuł
Fot. KPRP/Grzegorz Jakubowski

Agata Kornhauser-Duda spotkała się z dyrektorem Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” gen. bryg. Arturem Dębczakiem. Rozmowy były poświęcone edukacji obronnej w szkołach ponadpodstawowych.

W trakcie spotkania w Pałacu Prezydenckim gen. bryg. zaprezentował projekty dotyczące edukacji obronnej w szkołach ponadpodstawowych. Rozmawiano o kształceniu młodzieży w klasach mundurowych. 

W obecnym roku szkolnym w programie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych uczestniczy 115 szkół ponadpodstawowych, w których naukę pobiera 7 867 uczniów.

We wrześniu ub. roku Ministerstwo Obrony Narodowej zainaugurowano również Oddziały Przygotowania Wojskowego realizujące szkolenia w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Projekt uruchomiono w 144 szkołach ponadpodstawowych, w których naukę pobiera łącznie 7 392 uczniów. W kolejnym roku szkolnym planuje się otworzyć kolejne 40 OPW, a docelowo rozważa się ustanowienie ok. 300 oddziałów.

Podczas spotkania Pierwszej Damy z generałem podkreślono znaczenie edukacji proobronnej i kształtowania postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. Innym z poruszonych tematów była również służba wojskowa kobiet oraz rosnące zainteresowanie pań służbą w formacjach mundurowych.

Źródło: prezydent.pl

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy