Watykan konsultuje się z biskupami przed synodem poświęconym wyzwaniom duszpasterstwa rodzin

Artykuł

Watykan rozesłał do biskupów na całym świecie dokument z 38 pytaniami w sprawie wolnych związków, także homoseksualnych, i osób rozwiedzionych. Ankieta ta stanowi etap przygotowań do synodu biskupów na temat rodziny, który odbędzie się w 2014 roku

Przed nadzwyczajnym synodem zwołanym przez papieża Franciszka na październik 2014 roku Watykan postanowił przeanalizować sposób postrzegania rodziny, w kontekście zmian jakie zachodzą na świecie.

Pytania skierowane do biskupów dotyczą m.in. sytuacji rozwodników, którzy zaczynając nowy związek cierpią m.in. z powodu niemożliwości otrzymywania sakramentów.

Jak podkreślił Franciszek, postanowił skonsultować się w tych delikatnych kwestiach z lokalnymi kościołami, a odpowiedzi jakie napłyną z różnych zakątków świata, a także propozycje i wnioski poszczególnych
episkopatów, będą podstawą dyskusji na nadzwyczajnym synodzie poświęconym wyzwaniom duszpasterstwa rodzin. Papież przypomniał też, że drugim etapem prac będzie synod zwyczajny w 2015 roku, także na temat rodziny.

"W ten sposób można zrozumieć, jak pilne są wyzwania stojące przed ewangelizacją w obecnej sytuacji" - podkreślono w watykańskim dokumencie. Przyznano w nim, że oczekiwania związane z duszpasterstwem rodzin w tak trudnych i delikatnych sytuacjach są bardzo szerokie.

zm, PAP, fot. Flicka/CC

Źródło:

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy