W obronie Europy - sprzymierzone wojska odparły najazd islamski

Artykuł
Wikimedia Commons

12 września 1683 roku sprzymierzone wojska chrześcijańskie odparły pod Wiedniem najazd turecki. Decydujący udział w tej Viktorii miała husaria polska na czele z królem Janem III Sobieskim - czytamy w oświadczeniu Prawicy Rzeczpospolitej.

Udziałem w odsieczy wiedeńskiej Rzeczypospolita potwierdziła swoją mocarstwową rolę i fakt, że przez wieki była „przedmurzem chrześcijaństwa” broniąc Europy przed zagrożeniem azjatyckim i islamskim.

Obrona Wiednia przed turecką inwazją była znamienitym wyrazem europejskiej solidarności w obronie cywilizacji łacińskiej, przypomnieniem, że Stary Kontynent u swych początków stworzył polityczną jedność narodów – Christianitas.

Dzisiaj w sytuacji ekspansji islamizmu znaczenie bitwy pod Wiedniem ma wymiar nie tylko historyczny.

Zagrożenie islamskie jest rezultatem dekadencji i dechrystianizacji Europy. Dlatego warunkiem przetrwania Europy jest odrodzenie cywilizacji chrześcijańskiej.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

(-) Krzysztof Kawęcki

Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Piłka

Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

 (-) Lech Łuczyński

Sekretarz Generalny Prawicy Rzeczypospolitej

Źródło: Telewizja Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy