Uchylenie immunitetu posłanki Muchy. Prokuratura przygotowała wniosek

Artykuł
Działania Muchy doprowadziły do szkody w wysokości ponad 4,7 mln zł
Fot. facebook/wsb.dg

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Łukasz Łapczyński potwierdził, że jest wniosek o uchylenie immunitetu posłance Joannie Musze (Polska 2050, wcześniej Platforma Obywatelska). Sprawa dotyczy koncertu Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2012 r., kiedy Joanna Mucha pełniła funkcję ministra sportu.

Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wystąpił do marszałka Sejmu, by wyraził zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłanki Joanny Muchy.

- Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamierza przedstawić jej zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych w czasie, kiedy sprawowała funkcję Ministra Sportu i Turystyki - podała Prokuratura Krajowa.

- Rezultatem jej działań była utrata przez Skarb Państwa co najmniej 4,7 mln w związku z organizacją koncertu piosenkarki Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie - dodała.

Wypłata z rezerwy celowej ministerstwa

Zdaniem śledczych Joanna Mucha zatwierdziła wypłatę na organizację koncertu ponad 5,9 mln zł z rezerwy celowej resortu. Były to środki przeznaczone na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zadania związane z mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012.

- Podjęła taką decyzję, choć zgodnie z prawem środki z rezerwy celowej mogły być wydane wyłącznie na cel określony w rezerwie, a do kompetencji Ministra Sportu i Turystyki nie należało organizowanie koncertów muzyki rozrywkowej - podała prokuratura.

Posłanka wyraziła również zgodę na to, aby Narodowe Centrum Sportu użyczyło prywatnej firmie pomieszczenia i powierzchnię Stadionu Narodowego, aby koncert Madonny mógł się odbyć. Zrobiła to mimo tego, że Centrum nie mogło prowadzić działalności innej niż związana z mistrzostwami w piłce nożnej ani nie zarządzało Stadionem po Euro 2012.

Dyrektorzy Biura Prawnego i Biura ds. Euro 2012 w Ministerstwie Sportu i Turystyki zwracali jej uwagę na prawną niedopuszczalność użyczenia stadionu przez Centrum.

Wysokie straty dla Skarbu Państwa

Z dowodów, które udało się zgromadzić podczas śledztwa wynika, że działania Joanny Muchy miały doprowadzić do wyrządzenia Skarbowi Państwa szkody w wysokości ponad 4,7 mln zł. Suma ta jest różnicą wydatków poniesionych na organizację koncertu i dochodów uzyskanych z niego przez budżet państwa.

- Na rażące nieprawidłowości związane z przeznaczeniem na koncert Madonny funduszy mających służyć upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży zwróciła uwagę już w 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli. Stwierdziła, że działania Ministerstwa Sportu i Turystyki przy organizacji koncertu były niegospodarne i niecelowe, a w ich wyniku Skarb Państwa poniósł szkodę majątkową w wielkich rozmiarach - zaznaczyła Prokuratura Krajowa.

Wnioski kontrolerów NIK są zbieżne z ustaleniami śledztwa i wydaną na zlecenie prokuratury opinią biegłego z zakresu ekonomii i finansów.

Źródło: tvp.info

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy