Terytorialsi zapraszają na konkurs „Szlakiem 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”. Czekają nagrody

Artykuł
4. W-M BOT zaprasza na konkurs
TV Republika

4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza na konkurs „Szlakiem 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. W konkursie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe i klasy mundurowe — poinformowała w niedzielę ppor. Anna Szczepańska, Przewodnicząca Zespołu ds. Kombatantów 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Jak przekazała ppor. Szczepańska, w przypadku przedszkoli i szkół podstawowych konkurs będzie polegał na zaprojektowaniu pomnika lub obelisku upamiętniającego działalność 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Projekty w postaci skanu lub zdjęcia należy przesłać do 30.04.2021 r. na adres 4w-mbot@o2.pl. Oryginalne prace należy przesłać również do 30.04.2021 r. na adres: ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie 4. W-M BOT — poinformowała ppor. Szczepańska.

Z kolei w przypadku klas mundurowych konkurs będzie miał charakter sprawdzianu wiedzy. Zgłoszenia 3-osobowych zespołów reprezentujących klasę należy wysłać do 20.04.2021 r. na adres 4w-mbot@o2.pl - poinformowali organizatorzy.

Organizatorem konkursów jest Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego oraz 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. „Szczerbiec”. Organizatorzy podkreślają, że na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

3. Wileńska Brygada Armii Krajowej

Ppor. Anna szczepańska przypomniała, że 3. Wileńska Brygada Armii Krajowej została utworzona we wrześniu 1943 r. pod przywództwem por. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec”. Działała w południowo-wschodnich okolicach Wilna, zwalczając niemiecko-litewskie ekspedycje karne i grupy rabunkowe, ochraniając tym samym ludność cywilną, Była jedną najbardziej elitarnych i skutecznych jednostek Polskiego Państwa Podziemnego.

1 marca 2018 r. na mocy decyzji ministra obrony narodowej, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała imię kpt. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec”, stając się tym samym kontynuatorem tradycji 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

Źródło: TV Republika

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy