Tarcza Finansowa dla dużych firm. Rząd wspiera przedsiębiorców

Artykuł
Celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej
Pixabay/CC0

Cel programu to ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Ma pomóc przedsiębiorcom powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

Chodzi o uchwałę Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego ,,Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm". Jak podało KPRM, została ona przyjęta w piątek.

W projekcie uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” zamieszczonym w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM napisano, że zmiany zakładają m.in. ograniczenie kręgu beneficjentów pożyczki płynnościowej do przedsiębiorców będących dużymi przedsiębiorstwami, czyli takimi, które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50 mln euro oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43 mln euro.

Przedłużenie terminu składania wniosków

Kolejna zmiana to ,,przedłużenie maksymalnych terminów na przyjmowanie wniosków o finansowanie płynnościowe do 30 września 2021 roku, a na zawieranie umów pożyczek - do 31 grudnia 2021 roku oraz na udzielanie finansowania (w przypadku zawarcia w umowach pożyczek warunków zawieszających) - do 31 marca 2022 roku".

Projekt uchwały zawierał także wydłużenie okresów karencji w spłacie kapitału oraz odsetek, a także obniżenie oprocentowania w zakresie instrumentu pożyczki płynnościowej.

W projekcie zapisano także uproszczenia rozpatrywania wniosków, spełniających jeden z warunków: ,,beneficjent ubiega się o wsparcie w ramach Programu w łącznej kwocie niższej niż 3,5 mln zł lub beneficjent prowadzi działalność w sektorze ochrony zdrowia i ubiega się o udzielenie wsparcia nieprzekraczającego równowartości 3 mln euro.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy